Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Jak wykorzystać potencjał szkół wyższych do rozwoju regionu?

VIII Europejski Kongres Samorządów

W dyskusji panelowej udział wzięli: Jerzy Andrzej Przyborowski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Michał Sopiński, Prorektor w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości; Keklik Gezalova, Prorektor Zachodniokaspijskiego Uniwersytetu w Baku; Minna Martikainen, Rektor Uniwersytetu Vaasa; Erkan Erdemir, Rektor New York University w Tiranie; oraz Giorgi Abashishvili, Dyrektor ds. Ekonomicznych think tanku Geocase i Dziekan Wydziału Biznesu w Caucasus International University w Tbilisi. Moderatorem dyskusji panelowej był Roman Sobiecki, Prorektor w Szkole Głównej Handlowej.

Moderator Roman Sobiecki na wstępie zwrócił się do uczestników dyskusji panelowej z prośbą o podzielenie się swoimi doświadczeniami w jaki sposób uczelnie przykładają się do rozwoju regionu.

Rektor Jerzy Andrzej Przyborowski zauważył, że UWM dokłada wszelkich starań, żeby Uczelnia była dostrzegana w kraju i za granicą, mimo tego, że jest to Uczelnia regionalna. „Nie ma możliwości rozwoju regionu bez kształcenia kadr” – stwierdził Rektor UWM. Olsztyn i całe Województwo Warmińsko-Mazurskie żyją razem z Uniwersytetem, ponieważ jest to jedyny taki uniwersytet w regionie.

Rektor Erkan Erdemir zaznaczył, że UNYT reprezentuje uczelnie z obszaru Bałkanów Zachodnich. Uniwersytet jest pierwszą uczelnią prywatną w Albanii i ściśle współpracuje z administracją miasta Tirana. Uczelnia ma także owocną współpracę z University of New York. Dobre praktyki czerpie Uczelnia z zagranicy, przy czym językiem wykładowym jest angielski.

Prorektor Keklik Gezalova zauważyła, że Zachodniokaspijski Uniwersytet w Baku jest pierwszą uczelnią prywatną w Azerbejdżanie oraz należy do największych uczelni w kraju. Z jednej strony, rynek ma obecnie duży wpływ na edukację wyższą, a rząd powoli wycofuje się z zarządzania uczelniami. Z drugiej strony, państwo egzekwuje odpowiedzialność uczelni przez granty oraz ewaluację jakości nauczania. W opinii pani Prorektor, bardziej efektywnie w ramach współpracy działają uczelnie prywatne, a uczelnie publiczne powinny też kierować się potrzebami rynku.

Rektor Minna Martikainen zwróciła uwagę na fakt, że Uniwersytet Vaasa jako jeden z 13 uniwersytetów w Finlandii orientuje się na transformację energetyczną. Zaznaczyła również, że 80 proc. dofinansowania pochodzi ze strony państwa, a 20 proc. ze strony sektora prywatnego oraz z grantów badawczych. Uczelnia stara się identyfikować kluczowe potrzeby w celu kształcenia specjalistów w obszarze transformacji energetycznej i biznesu. Istotną cechą Uczelni jest to, że stara się dostosować kierunki studiów do potrzeb regionu oraz działa w symbiozie z władzami lokalnymi.

Dziekan Giorgi Abashishvili podkreślił ważność współpracy uczelni z biznesem i sektorem prywatnym. W przypadku Gruzji jest to współpraca z sektorem budowlanym oraz sektorem produkcji win. Państwo również powinno wspierać współpracę uczelni i regionów. Przykładem jest Uniwersytet w mieście Telavi, który prowadzi badania w obszarze rolnictwa. Pan Giorgi Abashishvili przytoczył także swoje doświadczenie, kiedy jako dyrektor Kancelarii Prezydenta Gruzji angażował się w rozwój współpracy uczelni ze start-upami.

Prorektor Michał Sopiński na przykładzie Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości wyjaśnił, że nawet mniejsza uczelnia może sprawnie współpracować z samorządem, gdyż Uczelnia ta ma dobrą współpracę z miastem Kalisz, gdzie znajduje jedna z jej siedzib. Akademickość w tym przypadku stwarza potencjał do rozwoju miasta. 

Skip to content