Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Instrumenty wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej

EKS Online Europejski Kongres Samorządów

W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadzonych zostało wiele narzędzi pomocowych – nie tylko dla firm, ale także dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Tarcza antykryzysowa 4.0 to pakiet rozwiązań, które mają ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego przetrwanie trudnego czasu pandemii i uporanie się z jej długofalowymi konsekwencjami. Dotyczą one wprowadzenia rozwiązań systemowych, które ułatwią prowadzenie ich polityki finansowej. Jak wygląda wdrożenie tak skomplikowanego programu? Jaki jest ich efekt? Jaka przyszłość czeka polskie samorządy w kolejnych miesiącach i latach? Na te tematy rozmawiali uczestnicy panelu „Instrumenty wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej” realizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Samorządów Online, które odbyło się 9 grudnia.

Rozmowę z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawłem Borysem poprowadził Paweł Czuryło, zastępca redaktora naczelnego portalu Interia.pl.

Prowadzący zwrócił uwagę, że w Polsce istnieje kilka poziomów pomocy- tarcza, rządowy fundusz inwestycji lokalnych oraz produkty Polskiego Funduszu Rozwoju, w pierwszej części rozmowy uczestnicy skupili się na tym ostatnim poziomie.

Prezes PFR powiedział, że od momentu powstania instytucji, koncentrował się on na wspieraniu inwestycji, pierwszą formą finansowania były środki na finansowanie z funduszu inwestycji samorządowych, gdzie głównym obszarem finansowania były projekty infrastrukturalne w miastach np. w obszarze wodno-kanalizacyjnym czy budowa dróg. Jednak wraz z pojawieniem się pandemii Covid-19 PFR musiał zmienić obszar działań i skupić przede wszystkim na wsparciu firm i samorządów, które ucierpiały na skutek kryzysu wywołanego epidemią. Między innymi działaniem antykryzysowym PRF jest udzielanie wsparcia finansowego spółkom samorządowym w ramach tarczy finansowej przeznaczonej da dużych przedsiębiorstw.

Paweł Borys zapytany o to firmy w których branżach mogą liczyć na wsparcie PFRu odpowiedział, że mogą to być spółki z różnych branż m.in. z kultury, spółki prawa handlowego czy spółki działające w obszarze targowym. Prezes przedstawił także formy wsparcia i obszary na których się koncentrują. Z jednej strony są to środki przeznaczane z funduszu inwestycji samorządowych na różnego rodzaju projekty m.in. drogowe, projekty spółek wodno-kanalizacyjnych czy energetycznych. Jednak PEF nie ogranicza się jedynie do przyznawania środków pieniężnych, prezes PFR podkreślił, że prowadza także wiele programów edukacyjnych, realizowanych w formie szkoleń i warsztatów, mające wspierać samorządy i poszerzać ich wiedzę w różnych zakresach np. wdrażania nowych technologii, cyfryzacji usług publicznych.  PFR nie tylko przyznaje środki, ale także finansują ekspertyzy  dotyczące tego jak podejść do finansowania projektów i przyciągnąć inwestorów prywatnych. Priorytetem jest przyspieszenia inwestycji, w szczególności na poziomie lokalnym.

Prezes w odpowiedzi na pytanie jak patrzy na rok 2021 i kolejne lata w perspektywie wzrostu PKB odpowiedział: „2020 rok to priorytet w postaci zarządzania antykryzysowego, czyli minimalizowanie szkód wywołanych pandemią[…], ale absolutnie, najbliższe 3 lata będzie to okres powrotu na ścieżkę wzrostu.” Zdaniem prezesa najważniejszym zadaniem będzie teraz sprawne przygotowanie jak największej liczby projektów inwestycyjnych, które szybko będzie można uruchomić. Zauważył również, że kryszy wywołany Covid-19 jest bodźcem do rozwoju cyfryzacji, smart cities i nowoczesnych technologii. Prezes PRF we wdrażaniu nowych technologii widzi wiele plusów, wymienia m.in.  że są one szansą na uzyskanie dużych oszczędności w wielu obszarach, polepszenie finansów samorządów,  poprawę oferowanych usługi i dzięki temu, jakości życia mieszkańców. Takim rodzajem nowej technologii może być np. „Chmura krajowa”.

 „Inwestycje samorządowe będą niezwykle ważnym elementem pobudzania gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, wiec ważne jest aby w perspektywie przyszłego roku dało się rozpocząć jak najwięcej takich inwestycji.”- mówił Paweł Borys.

Skip to content