Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Quo vadis open data?

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Adwokat Krzysztof Topolewski, wspólnik zarządzający Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A. 

Budowanie społeczeństwa informacyjnego to dziś jeden z najistotniejszych obszarów budowania demokracji.  

Wartość informacji 

Informacja o charakterze publicznej nie ma dziś znaczenia tylko jako środek służący jawności działalności władzy publicznej i kontroli sprawowanej przez obywateli. Dziś informacje pochodzące od podmiotów publicznych mają wartość gospodarczą dla podmiotów spoza sektora publicznego. Te dane są i mogą dalej być podstawą wprowadzania i rozwoju różnego rodzaju innowacyjności. 

Publiczne dane jako podstawa biznesu 

Możliwość komercyjnego wykorzystywania danych sektora publicznego jest nadal nowością dla podmiotów publicznych, które szukają sposobów prawnych na ograniczenie dostępności tych danych podmiotom prywatnym. Z drugiej strony, budowana społeczna świadomość dostępu do danych publicznych powoduje wzrost ilości wniosków o te dane kierowanych do podmiotów publicznych. Rodzi to szereg różnych interakcji. Dla podmiotu publicznego to niejednokrotnie zwiększenie ilości obowiązków, poza tymi, które stanowią wykonywanie zadań publicznych przypisanych danemu podmiotowi, np. gminie, powiatowi czy parkowi narodowemu.  

Prawa informacyjne nowej generacji 

Wraz z rozwojem technologicznym umożliwiającym przetwarzanie danych na masową skalę pojawiła się potrzeba prawa informacyjnego nowej generacji, tj. prawa do korzystania z danych publicznych. Przedsiębiorcy chcą i mogą wykorzystywać informacje sektora publicznego do własnych celów biznesowych oraz do wytwarzania produktów i usług czy jako wkład do produktów dla przemysłu (co służy rozwojowi sztucznej inteligencji). Wyzwaniem dla dzisiejszych samorządów jest nowe spojrzenie na współpracę podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi. Wzajemne wzrastanie ma wiele wymiarów, chociażby: budowanie społeczeństwa informacyjnego, powstawanie smart cities i autonomicznego transportu, a z drugiej strony rozwijanie prywatnych biznesów. Ta współpraca to także jeden z wymiarów hasła tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów: „Nowa solidarność dla nowej epoki.” 

Z naszej praktyki 

O wybranych problemach z tym związanych piszemy w przygotowywanym przez prawników Kancelarii e-booka: „5 ważnych problemów udostępnienia danych publicznych” – dostępnym wkrótce na: www.sowislo.com.pl 


* Tytuł za: J. Andraško, M. Mesarčík, Quo Vadis Open Data?, „Masaryk University Journal of Law and Technology” 2018, t. 12, nr 2. 

Skip to content