Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Cyfryzacja jako źródło nowych możliwości rozwoju przedsiębiorczości

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Ganna Melnychuk, doktor ekonomii, docent, zastępca dyrektora Instytutu gospodarki Uniwersytetu służby fiskalnej Ukrainy

Cyfrowa transformacja gospodarki i innych sfer życia otwiera nowe możliwości dla tworzenia przewag konkurencyjnych, generowania dochodów, tworzenia wartości i, ogólnie, skutecznego rozwoju przedsiębiorczości. Te rezerwy rozwojowe związane są przede wszystkim z tym, że pojawiły się takie nowe technologie jak: zaawansowana analityka; sztuczna inteligencja; robotyka; digitalizacja procesów i automatyzacja oprogramowania; przetwarzanie w chmurze, internet rzeczy, urządzenia mobilne itd. Technologie cyfrowe umożliwiają podmiotom gospodarczym rozwijać e-biznes (zwłaszcza e-commerce) oraz wprowadzać nowe rodzaje praktyk biznesowych (w szczególności crowdfunding, crowdsourcing, crowd-building), w celu tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw. Zintegrowane aplikacje mobilne, cyfrowa integracja z usługami w chmurze, analityka predykcyjna, rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja służą jako skuteczne zarządzanie personelem.

Dzięki wykorzystaniu platform internetowych, aplikacji cyfrowych i innych systemów podmioty gospodarcze mogą znacząco zmienić podejście do promocji i sprzedaży produktów klientom, a mianowicie ograniczyć kontakty osobiste i tworzyć nowe formaty interakcji. Pozwoli to uniknąć długich łańcuchów pośredników, przyspieszy przebieg transakcji, zmniejszy koszty transakcji oraz czas i środki na dostawę produktów.

W warunkach cyfryzacji, podmioty gospodarcze mają możliwość stworzenia własnego specjalnego systemu interakcji nie tylko z konsumentami produktów, ale także z dostawcami, organami państwowymi i innymi interesariuszami online za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Aby to zrobić, można skorzystać z sieci społecznościowych lub stworzyć własne społeczności użytkowników cyfrowych. Przykładami formatów interakcji elektronicznych między różnymi podmiotami są: świadczenie usług marketingowych i informacyjnych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne licytowanie, usługi elektroniczne, obliczenia płatności elektronicznych, elektroniczny obieg dokumentów z wykorzystaniem EDS, transakcje elektroniczne, elektroniczna rejestracja i identyfikacja, elektroniczne raportowanie itp.

Nawet w warunkach ograniczeń w związku z pandemią COVID-19, otwierają się nowe perspektywy biznesowe, w szczególności dla twórców technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz technologii dla sklepów, które mają całkowicie lub częściowo nieobecnych pracowników; dla firm, w których pracownicy będą pracować zdalnie, a także dla tych, które zapewniają dostęp do kształcenia na odległość i kursów online; do usług dostarczania produktów internetowych itp.
Jednak praktyczne wykorzystanie szerokich możliwości, które daje cyfryzacja, wymaga cyfrowych przekształceń w działalności podmiotów gospodarczych.

Przede wszystkim mowa o zmianie benchmarków wartości w kierunku większego skupienia się na potrzebach klienta, a także o organizowaniu działań w oparciu o otwartość, elastyczność, kreatywność procesów organizacyjnych, nieliniowość hierarchicznych łańcuchów zarządzania. Podmioty gospodarcze powinny nie tylko stopniowo wprowadzać nowoczesne technologie cyfrowe, sprzęt lub oprogramowanie do procesów biznesowych, pracować nad rozwojem nowych cyfrowych lub zdigializowanych produktów i usług, a także przekształcać system zarządzania, metody komunikacji i kulturę korporacyjną, a ostatecznie tworzyć zasadniczo nowe modele biznesowe.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content