Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Monokultura to nie monopol. Jak zbudować regionalną specjalizację? [RELACJA]

Forum Przemysłowe

Społeczny odbiór i wizerunek europejskiego przemysłu dzisiaj nie jest najlepszy, przez co traci on na konkurencyjności w globalnej grze. Z drugiej strony, w wielu regionach stanowi on podstawę rozwoju gospodarczego i społecznego. Podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu eksperci wymieniali doświadczenia związane z transformacją przemysłu i przeformułowywaniem jego potencjału w kierunku innowacyjności.  Zarówno w wymiarze technologicznym, jak i ekologicznym oraz społecznym.

Rozmowę poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Safin, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zagadnienie ujęto jako wyzwanie, ale i szansę na przyszłość. W rozmowie udział wzięli Łukasz Horbatowski, wójt gminy Kotla, Tomasz Iwaniec, prezes zarządu, Financial Solutions ZM Sp.z o.o., Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.

Przyszłość regionów górniczych na przykładzie Zagłębia Miedziowego, rozwój marki regionalnej, dialog społeczny, a w końcu próba dyferencjacji pojęcia monokultury i specjalizacji, to główne tematy podejmowane podczas rozmowy.

Łukasz Horbatowski zrelacjonował doskonałą symbiozę  z największą polską spółką skarbu państwa, jednym z czołowych producentów miedzi na świecie, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. oraz jej wpływ na rozwój regionu, głównie w aspekcie społecznym. Zwrócił uwagę na konieczność poszerzania współpracy na poziomie samorządowym oraz optymalizację wykorzystania środków z UE. Wypracowanie wspólnych celów oraz ich realizacja nie tylko na poziomie gmin, zdaniem prelegenta, wymagałaby dopracowania strategii na szczeblu centralnym. Partnerstwo w biznesie oraz nowe wyzwania i potrzeby związane z szeroko rozumianym rynkiem pracy to okazja do tworzenia wielowymiarowych programów, które odpowiadałyby na zróżnicowane potrzeby w rozwoju regionu.

Tomasz Iwaniec przedstawił specyfikę oferty biznesowej i indywidualnej skierowanej do klienta regionalnego. – Proces tworzenia marki regionalnej to wysoka jakość oferowanych usług, które powinny spełniać wymagania nie tylko konkretnej grupy odbiorców, ale także być konkurencyjne na rynku ogólnopolskim- podkreślał.

Z kolei Beata Staszków zwróciła uwagę na wahania koniunkturalne. – Region to związek łączący wiele podmiotów i firm, a jego rozwój to kultura współdziałania. Duża konkurencja sprawia, że samorządy muszą ze sobą rywalizować na rynku pracy. Wypracowanie lepszych sposobów komunikacji (konferencje, dyskusje panelowe), to modus operandi pozwalający wypracować dobro wspólne. Budowa marki to proces długotrwały. Wymaga on spojrzenia z wielu perspektyw. Termin „monokultura” na poziomie semantycznym  jest dzisiaj nacechowany ujemnie. Specjalizacja, bądź wysoka specjalizacja nie tylko surowcowa, ale także infrastruktura i standard życia, doskonale wpisują się w pojęcie „marki regionalnej”. – Optymalizacja i racjonalizacja zasobów w regionie par excellence polega na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z funduszu UE, które wspierają działanie gmin- mówiła prezes .

Radosław Żydok podkreślił, że podstawą rozwoju regionalnego jest nie tylko stabilna przyszłość spółki KGHM Polska Miedź S.A., lecz także budowanie infrastruktury oraz kapitału społecznego. Monokultura, demografia, a w końcu plany inwestycyjne w sektorach strategicznych,  wymagają ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zauważył, że cechą wyróżniającą region wydobywczy metali nieżelaznych jest jego proklimatyczny charakter, polegający na inwestycjach w systemy fotowoltaiczne.

Skip to content