Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Miasto przyszłości – scenariusze rozwoju w aspekcie urbanistycznym i społecznym – cz. II”

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

W trakcie IX Europejskiego Kongresu Samorządów odbył się panel dyskusyjny „Miasto przyszłości – scenariusze rozwoju w aspekcie urbanistycznym i społecznym”.

Moderatorem panelu była Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Kierownik Zakładu Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

W roli panelistów wystąpili:

Piotr Grzymowicz, Prezydent, Urząd Miasta Olsztyn, Polska

Serghei Anastasov, Prezydent, Urząd Miasta Komrat, Mołdawia

László Szunyogh, Główny Architekt, Miasto Miszkolc, Węgry

Jordi Bosch Meda, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Mieszkalnictwa Miejskiego i Rewitalizacji, Generalitat de Catalunya, Hiszpania

Piotr Gąsiorowski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Polska 2050, Polska

Panel rozpoczął się prezentacją Prezesa Zarządu firmy Qwello, Leszka Cerana oraz Kierownika Projektu Qwello Marcina Pettke na temat rozwoju sieci ładowania aut elektrycznych. Panowie przedstawili warunki inwestowania, miejsca przeznaczone do ładowania na terenie Polski oraz sposoby ładowania aut elektrycznych. Okazuje się, że stacje firmy Qwello wyróżniają się łatwością obsługi, dzięki prostej instrukcji i aplikacji, posiadającej funkcję sprawdzającą dostępność stacji. 

Następnie moderator panelu Ewelina Szczech-Pietkiewicz, obecna Kierownik Zakładu Unii Europejskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zadała pytanie Prezydentowi Miasta Olsztyn Piotrowi Grzymowiczowi, czy Olsztyn jest miastem przyszłości?

W odpowiedzi Prezydent stwierdził, że Olsztyn uczestniczy w wielu projektach, rozwijających miasto, nie tylko jako miasto ale również jako społeczeństwo Olsztyna. Jako przykład projektu Piotr Grzymowicz podał niedawno wprowadzone nowe instalacje tramwajowe w Olsztynie, również modernizacje autobusów. Ponadto w Olsztynie mieści się jedna z największych fabryk, jaką jest Michelin. Zapewnia ona miejsce pracy, dla mieszkańców. Dodatkowo Prezydent wspomniał, że miasto Olsztyn jest zielonym miastem, dzięki zadbanym parkom miejskim.

W kontekście miasta przyszłości wypowiedział się również László Szunyogh, główny architekt miasta Miszkolc w Węgrzech. Na początku zaznaczył, że jego miasto w ostatnim czasie mierzy się z dużymi zmianami. Z powodu kryzysu przemysłu ciężkiego, Miszkolc stracił przewodnią funkcję miasta w gospodarce państwowej. Zmuszone do zmiany miasto, zaczęło rozwijać się w innych branżach, wcześniej zaniedbywanych przez władzę państwa. Obecnie główny architekt miasta, wskazuje nowe możliwości w uniwersytecie, który może objąć nawet mieszkańców innych miast. Zdaniem László Szunyogh również Miszkolc może się rozwijać jako zielone miasto, bogate w naturalne krajobrazy.

Kolejnym głosem w panelu był Serghei Anastasov, Prezydent Miasta Komrat w Mołdawii, który powiedział, że jego miasto ma aż 230 letnią historię. A przez 30 lat drogi w mieście były w bardzo złym stanie, wiec Komrat wyglądało z zewnątrz jak miasta ale od środka jak wioska. Prezydent wspomniał również o trudnościach z dostępem do wody na terenie miasta. Jednak nadszedł czas zmian w mieście i zostały położone kilometry dróg, a dzięki środkom z Unii Europejskiej powstały nowe wodociągi. Zatem przy pomocy z zewnątrz zmieniła się cala infrastruktura miasta. Serghei Anastasov zwrócił również uwagę na sytuację z funduszami i ich dystrybucją. Właśnie dlatego chciałby zmienić przepływ środków, aby podatki trafiały prosto na rzecz miasta. 

Piotr Gąsiorowski, członek Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050, zapytany o scenariusze rozwoju miasta przyszłości, odpowiedział innym pytaniem. Mianowicie: co to znaczy miasto przyszłości? Jego zdaniem celem takiego miasta, powinno być sprzyjanie budowaniu więzi społecznych. Uważa, że w budowaniu obecnych miast zapomina się o tym aspekcie. Jako przykład podał Kraków, w którego centrum już nikt nie mieszka, a zostały tylko biurowce. Pan Gąsiorowski zwrócił również uwagę na to aby odpowiednio używać technologie, w celu zwiększenia miejsc przyjaznych tworzeniu więzi społecznych.Jako ostatni wypowiedział się Jordi Bosch Meda, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Mieszkalnictwa Miejskiego i Rewitalizacji w Hiszpanii. Zwrócił on uwagę na problem nierówności oraz na dużą ilość zmian na różnych płaszczyznach w miastach przyszłości. Zaznaczył również, że im większe miasto tym więcej nierówności. Kolejnym aspektem wspomnianym przez Jordieho Bosch Meda jest obecne starzenie się społeczeństwa. Co za tym idzie konieczne jest spełnienie potrzeb starszych ludzi w miastach przyszłości oraz zapewnienie odpowiednich zielonych terenów dla dobrobytu miasta. Wracając do problemu wykluczenia Jordi Bosch Meda przytoczył przykład Barcelony, gdzie występuje problem z wyłączeniem mieszkańców, bo mieszkania są zbyt drogie. Również ważny aspektem miast przyszłości jest rozwój technologiczny, taki jak pojawienie się AI. Ten postęp może skutkować wykluczeniem niektórych zawodów ale także może uczynić nowoczesne miasta bardziej wygodnymi.

Skip to content