Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Igrzyska Europejskie – prawda i mity

Forum Ekonomiczne Forum Ekonomiczne 2020

W 2019 r. w Mińsku została podjęta decyzja, że następne Europejskie Igrzyska sportowe w 2023 r. zostaną zorganizowane przez Polskę. W tym wielkim i bardzo ważnym dla Polski wydarzeniu sportowym udział wezmą reprezentanci z 50 krajów.

Wbrew obecnej pandemii koronawirusa organizowane są imprezy sportowe, w których Polska zdobywa bardzo dobre wyniki. Zdaniem Andrzeja Kraśnickiego organizowanie Igrzysk Europejskich wiąże się z uzyskaniem zewnętrznych środków finansowania oraz z rozwojem gospodarki.

Danuta Dmowska z Ministerstwa Sportu podkreśliła, że polskiemu rządowi bardzo zależy na rozwoju infrastruktury sportowej oraz na pozytywnych wynikach. W 2021 r. odbędą się w Polsce mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn. Polska wywiera wszelkie starania w celu pokazania się jako potęga sportowa.

Marszałek Witold Kozłowski zaznaczył, że w Polsce zostaną zbudowane igrzyska przyjazne dla rodzin. Województwo będzie bazowało na obecnie istniejącej infrastrukturze. W związku z tym będzie potrzebne zastanowić się nad zbudowaniem basenu olimpijskiego. Problematycznym może się okazać wykupienie ziemi od prywatnych właścicieli, co może skutkować opóźnieniem prac budowlanych. Zbudowana dla Igrzysk Europejskich infrastruktura będzie później wykorzystana np. jako akademiki w Krakowie.

Janusz Kozioł wspomniał o pozytywnym odbiorze organizowanych imprez sportowych przez mieszkańców Małopolski, którzy patrzą na imprezy sportowe pod kątem korzyści, które imprezy te mogą im przynieść. Trzeba mieć też na uwadze dyskusję dotyczącą referendum w sprawie zimowych igrzysk sportowych w Małopolsce. Podkreślono, że ważnym zadaniem jest tłumaczenie korzyści, które będą się wiązały z Igrzyskami Europejskimi.

Skip to content