Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Rozszerzenie Unii Europejskiej – perspektywy i zagrożenia – cz. II”

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

Na przestrzeni lat przyciągająca moc Unii Europejskiej pomogła przekształcić kraje Europy Środkowej i Wschodniej z reżimów komunistycznych w nowoczesne, funkcjonujące demokracje. Rozszerzenie to jeden z najbardziej ambitnych projektów UE: jest to w rzeczywistości ponowne zjednoczenie kontynentu europejskiego. Nad tymi oraz podobnymi tematami dyskutowali uczestnicy panelu „Rozszerzenie Unii Europejskiej – perspektywy i zagrożenia – cz. II”.

Moderatorem panelu była Francesca Traldi, Fundacja Konrada Adenauera, Włochy

Paneliści:

Emanuele Errichiello, Dyrektor Programu ds. UE, Centro Studi Internazionali, Włochy

Tomasz Wróblewski, Prezes Zarządu, Warsaw Enterprise Institute, Polska

Serhij Szewczuk, Przewodniczący, NGO Inicjatywa Ustawodawcza „Ukraina – UE”, Ukraina

Mihai Sebe, Ekspert, Instytut Europejski w Rumunii, Rumunia

Dyskusję rozpoczął Mihai Sebe, Ekspert z Instytutu Europejskiego w Rumunii. Uważa, on że rozszerzenie Unii Europejskiej jest bardzo ważne w obecnej sytuacji, w szczególności o kraje bałkańskie. Jednocześnie ekspert uważa, że ważne jest uprzednie przygotowanie struktur unijnych  na nowe kraje członkowskie. Zatem rozmowy na temat rozszerzenia Unii są bardzo istotne i nie powinny być traktowane jako coś złego.

Zdanie Mihai’a Sebe’go poparł Prezes Zarządu, Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski dodając, że trzeba wzmacniać gospodarczo Unię. Jego zdaniem kraje bałkańskie, mogą te wzmocnienie zapewnić. Pytaniem jest jednak czy Unia jest na tyle silna żeby przyjąć nowe kraje członkowskie? Prezes Zarządu zaznaczył, że kryzysy bankowe, ekonomiczne i społeczne są tutaj utrudnieniem. Jednak pomimo tych czynników rozszerzenie jest ważne, Unia powinna się rozszerzać. Jeśli chodzi o dołączenie Ukrainy, to Tomasz Wróblewski stwierdził, że nie jest to sprawa tego czy jest to potrzebne, tylko jest to kwestia czasu. 

Moderatorka panelu Francesca Traldi z Fundacji Konrada Adenauera zapytała o zdanie na ten temat Emanuele Errichiello, Dyrektora Programu ds. UE z Centro Studi Internazionali z Włoch. Jego zdaniem nie powinniśmy mylić rozszerzenia z działaniami obronnymi. Zaznaczył też, że trzeba pamiętać o kryteriach unijnych przy przyjmowaniu nowych państw. Jego zdaniem ważna albo nawet najważniejsza jest praca nad strukturą Unii. Zatem na razie w Unii powinno się pracować nad wewnętrznymi zmianami, chociażby w sprawie wojska, którego Unia nie posiada. Bo dzięki tym strukturalnym rozwiązaniom Unia potrafi szybko reagować na zagrożenia. 

W odpowiedzi do stwierdzenia poprzednika wypowiedział się Serhij Szewczuk, Przewodniczący z NGO Inicjatywy Ustawodawczej “Ukraina – UE”. Nawiązał on do języka Esperanto, wymyślonego przez Ludwika Zamenhofa, który urodził się w Białymstoku. Język ten miał być językiem międzynarodowym, przekraczającym wszelkie bariery komunikacyjne. Serhij Szewczuk zaznaczył, że słowo Esperanto oznacza nadzieję i jego zdaniem przyłączanie nowych krajów, w szczególności Ukrainy, jest właśnie nadzieją na lepszą Europę.

Skip to content