Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Fuzje i przejęcia PKN ORLEN jako odpowiedź na trendy związane z budową zintegrowanych łańcuchów wartości

Forum Ekonomiczne Forum Ekonomiczne 2020

W dyskusji moderowanej przez Grzegorza Nawackiego – redaktora naczelnego Pulsu Biznesu – goście opisali swoje poglądy o prowadzonej polityce multienergetycznej w Polsce oraz o przewidywanych skutkach fuzji PKN Orlen-Lotos.

Paweł Majewski –  prezes zarządu Grupy Lotos opisał, że pod wpływem wprowadzenia „nowego zielonego ładu” przez Unię Europejską polityka energetyczna ulega dużym zmianom. Jednocześnie podkreślił, że nie ma alternatywy dla tej drogi.
Marcin Roszkowski – prezes zarządu Instytutu Jagiellońskiego ocenił, że nie ma jednego dobrego rozwiązania dla transformacji energetycznej. Spółki energetyczne muszą przystosować się do nowej rzeczywistości. Zwrócił uwagę na fakt, że Orlen planuje do 2050 roku zlikwidować emisje.
Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha uznał, że polskie rządy przegapiły moment na transformację energetyczną tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. Polski rynek jest w dużym stopniu kontrolowany prze koncerny zagraniczne, a fuzja Orlenu ratuje go przed zajęciem przez zagraniczne koncerny.

Adrian Furgalski – prezes zarządu zespołu Doradców Podatkowych TOR – XX wiek to wiek energii. Gość ocenił, że postawienie na multienergetyczność jest konieczne. Transport Lotosu jest bardzo rozbudowany i duży. Ważne są zwłaszcza przewozy kolejowe.

Witold Modzelewski – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych – opisał, że Orlen jest najważniejszym podatnikiem w Polsce. Od jego przychodów zależy, czy budżet państwa jest w dobrej kondycji. Fuzja może być czynnikiem sprzyjającym. Żyjemy w czasie nieprawdopodobnego resetu. Wszystko przebiega w sposób nieprzewidywalny.

Skip to content