Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wsparcie przedsiębiorczości młodzieżowej w gminach

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Ganna Melnychuk, doktor ekonomii, docent, zastępca dyrektora Instytutu gospodarki Uniwersytetu służby fiskalnej Ukrainy

Promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży odbywa się w ramach zatwierdzonych programów, przede wszystkim Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na lata 2021-2023. Cały zakres działań jest pogrupowany według kierunków, a mianowicie: informacyjnego, edukacyjnego, zasobowego, i infrastrukturalnego. Tu szczególnie warto wyróżnić aspekt edukacyjny i infrastrukturalny, w szczególności pomoc doradczą, seminaria, szkolenia, kursy online dotyczące założenia własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie infrastrukturalne dla rozwoju przedsiębiorczości młodzieży zapewniane jest poprzez działalność centrów biznesowych, miejskich funduszy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, funduszy inwestycyjnych i organizacji publicznych oraz udziału studentów w forum i innych wydarzeniach ekonomicznych.

Wiele uwagi poświęca się nauczaniu podstaw biznesu dla dzieci w wieku szkolnym i młodych mieszkańców miasta i regionów, w szczególności nauce w szkołach grantowych w formie praktycznych szkoleń w trybie online, w szkołach pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, opracowania biznesplanu, pozyskiwania funduszy, znalezienia inwestycji dla projektu itd. Ponadto, ważną rolę odgrywają projekty i gry biznesowe, które mają na celu nauczyć uczniów i studentów wielu umiejętności i kompetencji, które pomogą im odnieść sukces ww własnych start-upach w przyszłości. Uczestnicy takich projektów w czasie pozalekcyjnym pracują nad rozwojem zespołowych projektów biznesowych, testują możliwości ich dalszej realizacji i mają możliwość zaprezentowania ich na zajęciach szerokiemu gronu odbiorców.

W związku z tym środki wspierające przedsiębiorczość młodzieży w gminach powinny być systematyczne, stałe, a przede wszystkim ukierunkowane na zwiększenie zainteresowania młodych ludzi rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności biznesowych.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content