Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Uroczysta Gala 2 dnia VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach

Europejski Kongres Samorządów

Gala rozpoczęła się utworem wykonanym przez akademicką orkiestrę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwsza nagroda została wręczona Narodowemu Centrum Kultury. Nagrodę wręczył przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, a odebrał ją dyrektor Rafał Wiśniewski.

Nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej za krzewienie postaw patriotycznych otrzymała gmina Prószków (woj. Opolskie). Nagrodę otrzymał burmistrz Krzysztof Cebula, a wręczył ją prezes IPN Karol Nawrocki.

Drugą nagrodę w tej samej kategorii otrzymało miasto Tarnobrzeg. Nagroda została wręczona prezydentowi Dariuszowi Bożkowi, a wręczył ją ponownie prezes IPN Karol Nawrocki.

Po wręczeniu nagród głos zabrał prezes Karol Nawrocki, który podziękował wszystkim samorządowcom za współpracę w pielęgnowaniu tożsamości narodowej.

Galę prowadzili Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita oraz Paulina Sudoł, prawnik z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.

Skip to content