Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

VIII Europejski Kongres Samorządów przeszedł do historii. Czas na podsumowanie

VIII Europejski Kongres Samorządów

W dniach 6-7 Marca w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Nowa solidarność dla nowej epoki”.

Europejski Kongres Samorządów to jedna z wiodących w Polsce konferencji poświęconych tematyce samorządowej, której celem jest stworzenie niezależnej platformy do dyskusji na temat kluczowych wyzwań jakie stoją przed Polską i Europą.  

Program merytoryczny tegorocznego Kongresu składał się z ponad 170 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, rozmów ze znanymi postaciami życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz prezentacji książek. Wydarzenia odbywały się na 13 ścieżkach tematycznych m.in. takich jak: Gospodarka, Samorząd Przyszłości, Ochrona Środowiska, Biznes i Zarządzanie, Finanse, czy Społeczeństwo.

Wśród gości specjalnych Kongresu był m.in. Ossi Savolainen– Burmistrz Regionu Helsinki Ussima (Finlandia), Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dmytro Razumkow Deputowany Rady Najwyżej (Ukraina), Even Aleksander Hagen Burmistrz Regionu Innlandet (Norwegia) oraz liczni prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie.

Polski rząd w dyskusjach, w trakcie Kongresu był reprezentowany  m.in. przez Pawła Szefernakera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Macieja Miłkowskiego oraz Piotra Brombera Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Swoją obecnością zaszczycili nas także: Katarzyna Suchcicka Dyrektor Generalna OX2, Michał Ziółkowsk CTO Play, Andrzej Jaworski Prezes -PZU ZDROWie, Arkadiusz Urban Prezes Krajowych Zasobów Nieruchomości, oraz Agata Stremecka Prezeska Zarządu Fundacji Four Reasons.

Środowisko biznesu było reprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Samorządów m. in. przez: OX2, Play, AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Phizer, PZU Zdrowie, Polski Fundusz Rozwoju, Signify, Pessa , POLREGIO, PKN Orlen oraz ARP e-vehicles.

Jednym z gości VIII Europejskiego Kongresu Samorządów był także Bert Häggblom -Przewodniczący Wysp Alandzkich-Lagting (Finlandia) który podczas sesji plenarnej dziękował wszystkim Polkom i Polakom za udzielenie niesamowitego wsparcia w związku z wojną w Ukrainie

W trakcie Kongresu odbyło się wiele spotkań autorskich z wybitnymi ekspertami, naukowcami i dziennikarzami w tym m.in.: z prof. Andrzejem Zybertowiczem Redaktorem Bronisławem Wildsteinem, dr Markiem Budziszem, prof. Marcinem Solarzem oraz Redaktorem Andrzejem Krajewskim.

Podczas tegorocznego VIII Europejskiego Kongresu Samorządów została wręczona Specjalna Nagroda Polska-Ukraina Wspólna Sprawa w kategorii Człowiek, Samorząd, Organizacja Pozarządowa i Firma.

Nagroda w kategorii Człowiek trawiła do Pawła Szefernakera, Sekratarzu Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pełnomocnika rządu ds. uchodźców z Ukrainy. Nagroda w Kategorii Samorząd została przyznana Miastu Przemyśl. Fundacja Siepomoga otrzymała Nagrodę w kategorii Organizacja Pozarządowa, a POLREGIO w kategorii Firma.

Drugiego dnia Kongresu zostały przyznane: Nagroda Europejskiego Kongresu Samorządów, Nagroda Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla jednostek samorządu terytorialnego, Nagroda ,,Samorząd przyjazny młodzieży” przyznana przez Ministra Piotra Mazurka pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej oraz Nagroda Europejskiego Kongresu Samorządów dla Dziennikarza Regionalnego.

Laureatem Nagrody Europejskiego Kongresu Samorządów został Ossi Savolainen – Burmistrz Regionu Helsinki Ussima. Nagrodę wręczył były Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marek Rocki.

Laureatami Nagrody ,,Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” zostali Robert Bagiński – Wójt Gminy Giby,  Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap, Michał Prószyński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bartłomiej Stawiarski – Burmistrz Namysłowa, Robert Waraksa – Burmistrz Olsztynka. Nagrodę wręczył Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Nagrodę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymały Miasta Włodawa i Mysłowice. Nagrodę wręczył Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.

Laureatami Nagrody Europejskiego Kongresu Samorządów dla Dziennikarza Regionalnego zostały Karolina Klimecka Laptuta z Redakcji wlc.pl oraz Pawła Więcka – Redaktora Echa Dnia Świętokrzyskiego.

Uroczystym galom towarzyszyła muzyka Orkiestry Akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod batutą Rafała Krauze oraz Sądecka Orkiestra Kameralna z gościnnym udziałem zespołu Tango Attack pod batutą pułkownika Leszka Mieczkowskiego.

Skip to content