VIII Forum Ochrony Zdrowia
Krynica-Zdrój 5-7 września 2017

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 7 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.

Postęp technologii medycznych, pojawianie się innowacyjnych leków z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia. W dyskusji konieczny jest dialog ze wszystkimi interesariuszami systemu. Jaka jest rola prywatnej opieki zdrowotnej, jak ma wyglądać skoordynowana opieka nad pacjentem w świetle proponowanych zmian?

W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Główne zagadnienia tematyczne:

  • Forum Ministrów Zdrowia Regionów
  • Organizacja finansowania systemu ochrony zdrowia
  • Rozwój przemysłu farmaceutycznego
  • E-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem
  • Opieka farmaceutyczna w systemie ochrony zdrowia
  • Organizacja sieci szpitali

Termin i Miejsce:

5-7 września 2017 (wtorek – czwartek), Krynica-Zdrój

Planowany przebieg:

Dzień 1:

  • Sesje plenarne
  • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
  • Gala rozdania nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

  • Sesje plenarne
  • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
  • Program kulturalny

Dzień 3:

  • Sesje plenarne
  • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
  • Program kulturalny
  • Bankiet

Program Rekreacyjny:

Po godz. 16:00 program rekreacyjny (pikniki i wycieczki w okolicach Krynicy, a także jazda konna, quadami oraz inne atrakcje)

Program Kulturalny:

Po godz. 19:00 program imprez towarzyszących (spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmów, prezentacja raportów)

Goście Forum:

W Forum, jak co roku udział biorą przedstawiciele administracji państwowej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, eksperci ds. zdrowia, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych oraz prezesi firm farmaceutycznych

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ochrony Zdrowia, Partnerzy Forum Ochrony Zdrowia

Kontakt: foz@isw.org.pl

 

Panel: Strategia rozwoju przemysłu farmaceutycznego

Przemysł farmaceutyczny jest uznany za jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów światowej gospodarki i odgrywa kluczową rolę dla rozwoju poszczególnych krajów. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje na potrzebę wzmocnienie roli sektora farmaceutycznego w Polsce. Wymaga to jednak stworzenia odpowiednich warunków stabilności i przejrzystości prawa oraz zachęt do długoterminowych inwestycji. Dyskusja będzie obejmowała wskazanie czynników istotnych dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Moderator:

Maciej Bogucki, Dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia

Paneliści:

Marcin Czech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Zdzisław Sabiłło, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Opolski, Kierownik Katedry na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Tomasz Korkosz, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Partnerem dyskusji jest Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 

Telemedycyna – opieka medyczna dalej, czy bliżej Pacjenta?

Systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w szybko zmieniającym się świecie: technologie mobilne, uczące się algorytmy, Internet of Things – to rozwiązania jeszcze niedawno niedostępne, a dzisiaj wszechobecne również w medycznej rzeczywistości. Jeżeli dodać do tego nieustającą presję kosztową i konieczność uzyskania najlepszych efektów leczniczych przy ograniczonych zasobach, powstaje pytanie, czy wystarczająco korzystamy z potencjału nowych technologii w procesach leczenia i obsługi Pacjentów?

Moderator:

Jakub Szulc, Dyrektor EY, Polska

Paneliści:

Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu Grupa LUX MED
Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia
Marcin Węgrzyniak, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Agnieszka Kister, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia

Partnerami dyskusji jest EY i Grupa LUX MED