VIII Forum Ochrony Zdrowia
Krynica-Zdrój 5-7 września 2017

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 7 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.

Postęp technologii medycznych, pojawianie się innowacyjnych leków z jednej strony otwierają nowe możliwości leczenia, a z drugiej generują coraz większe koszty. Stąd tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów poprawy efektywności wykorzystania środków i lepszego zarządzania istniejącymi zasobami służby zdrowia. W dyskusji konieczny jest dialog ze wszystkimi interesariuszami systemu. Jaka jest rola prywatnej opieki zdrowotnej, jak ma wyglądać skoordynowana opieka nad pacjentem w świetle proponowanych zmian?

W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Główne zagadnienia tematyczne:

 • Forum Ministrów Zdrowia Regionów
 • Organizacja finansowania systemu ochrony zdrowia
 • Rozwój przemysłu farmaceutycznego
 • E-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem
 • Opieka farmaceutyczna w systemie ochrony zdrowia
 • Organizacja sieci szpitali

Termin i Miejsce:

5-7 września 2017 (wtorek – czwartek), Krynica-Zdrój

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Sesje plenarne
 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
 • Gala rozdania nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesje plenarne
 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
 • Program kulturalny

Dzień 3:

 • Sesje plenarne
 • Program merytoryczny w ścieżkach tematycznych
 • Program kulturalny
 • Bankiet

Program Rekreacyjny:

Po godz. 16:00 program rekreacyjny (pikniki i wycieczki w okolicach Krynicy, a także jazda konna, quadami oraz inne atrakcje)

Program Kulturalny:

Po godz. 19:00 program imprez towarzyszących (spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmów, prezentacja raportów)

Goście Forum:

W Forum, jak co roku udział biorą przedstawiciele administracji państwowej, rektorzy wyższych uczelni medycznych, eksperci ds. zdrowia, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych oraz prezesi firm farmaceutycznych

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rada Programowa Forum Ochrony Zdrowia, Partnerzy Forum Ochrony Zdrowia

Kontakt: foz@isw.org.pl