Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce – opinie laureatów


Laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce mówili o finansowych wyzwaniach związanych z realizacją bieżących zadań.

Biznes, samorząd, polityka – konflikt czy symbioza?


Jak budować symbiozę i przezwyciężać problemy pojawiające się w realizacji wzajemnych oczekiwań rozmawiali podczas V Europejskiego Kongresu…

Alternatywne źródła finansowania rozwoju polskich regionów w kontekście nowej perspektywy finansowej UE


Nowo wybrani przedstawiciele samorządów staną przed nie lada wyzwaniem związanym z dystrybucją środków z budżetu centralnego oraz z funduszy unijnych…

Sesja plenarna: Dyplomacja wielkich miast


W świecie globalizacji to miasta chcą rozdawać polityczne karty. Łączą się w sieci i wchodzą do wielkiej dyplomacji.

Samorząd Plus


Prawo i Sprawiedliwość od czterech lat rządzi naszym krajem. W tym czasie partia wprowadziła wiele programów prospołecznych, jak choćby: 500+,…

Ile stopni potrzebuje polska samorządność?


Wprowadzenie w ramach reformy administracyjnej z 1999 r. trójstopniowego podziału było jedynym właściwym rozwiązaniem w opinii projektodawców. Za…

Sesja plenarna: Silny samorząd fundamentem demokracji


Przed samorządami coraz trudniejsze zadania, a nie pomaga im kryzys zachodniej demokracji. Ludzie coraz częściej chcą silnej władzy centralnej.…

Rola miast portowych w dzisiejszej Europie


Rozwój nowych technologii wpływa na infrastrukturę transportową w Europie. Tradycyjne rozwiązania jak transport morski muszą się rozwijać, by nie…

Samorząd a niezależne media lokalne


O tym, czy istnieje niezależność mediów, o sposobach finansowania lokalnych wydawnictw i nadawców podczas V EKS rozmawiali politycy, samorządowcy,…

Instytucje kultury a samorząd lokalny – współpraca na rzecz mieszkańców


Panel dotyczył różnych aspektów działalności kulturalnej: jej różnych uwarunkowań i celów w zależności między innymi od wielkości jednostki…

Silny wizerunek regionu – jak przyciągnąć kapitał?


Jakość życia mieszkańca i jego zadowolenie to najważniejsza marka regionu. Obecnie miasta przestają być dla mieszkańców, a zaczynają być dla…

Strategia zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego


Polisy to dla samorządów szansa na ograniczenie wydatków na pokrywanie strat. Wymagają jednak równowagi między ceną polisy a gospodarnością.