IV Europejski Kongres Samorządów – podsumowanie


To już tradycja, że raz w roku wszyscy najważniejsi politycy szczebla centralnego, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy,…

Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań


Dyskusja poświęcona ekonomii społecznej to jeden z punktów programu IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w Krakowie w dniach…

Prezydent Krakowa zaprasza na IV Europejski Kongres Samorządów


Włodarze regionów i miast, burmistrzowie, wójtowie, a także organizacje pozarządowe, przedstawicielstwa ministerstw, agend rządowych oraz środowisk…