Wartości czy interesy? Europejskie spojrzenie na przyszłość polityki zagranicznej w wielobiegunowym świecie


Panel współorganizowany razem z niemieckim Federalnym Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Zagranicznego (BWA)

Dolnośląskie Innovation Rocket


Projekt "Dolnośląskie Innovation Rocket" ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej Dolnego Śląska jako regionu prężnego rozwoju innowacyjnych MŚP.…

Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP


W perspektywie długofalowej realizacja projektu pozwoli małopolskim innowacyjnym MŚP na nawiązanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy,…

Jak postęp technologiczny wpłynął na zapotrzebowanie na kompetencje u progu czwartej rewolucji przemysłowej


Zmiany demograficzne i klimatyczne, globalizacja, a także postęp technologiczny to kluczowe zjawiska kształtujące życie współczesnych społeczeństw,…

Forum Polonijne częścią tegorocznego Forum Ekonomicznego


COVID-19 miał niebagatelny wpływ na krajowy rynek pracy. Przede wszystkim przedefiniował dotychczasowy model wykonywania obowiązków, upowszechniając…

Polska myśl a trendy w strategiach biznesowych branży miedziowej


Nowe wyzwania post-pandemicznej, globalnej gospodarki oddziałują na każdą z jej gałęzi – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i sektorowym, a…

Rynek pracy w czasie COVID-19


COVID-19 miał niebagatelny wpływ na krajowy rynek pracy. Przede wszystkim przedefiniował dotychczasowy model wykonywania obowiązków, upowszechniając…

Dlaczego osocza nie jest kwestią krajową, lecz globalną?


Życie wielu pacjentów na całym świecie zależy od stałych dostaw krwi, osocza i produktów leczniczych pochodzących z osocza. O ile pozyskiwanie i…

Systemy monitorowania glikemii, jako kosztowo-efektywny filar modelu opieki w cukrzycy


W opublikowanym w 2020 r. raporcie pt. „Innowacyjne Technologie. Jak wyroby medyczne mogą usprawnić ochronę zdrowia w Polsce”, stwierdzono, że wyroby…

Jelenia Góra – szanse i wyzwania


W powszechnym odbiorze Jelenia Góra to miasto turystyki. „Perła Karkonoszy”, która graniczy bezpośrednio z Czechami, i z której blisko do Niemiec…

Rola instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego – jedna z debat XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu


Forum Ekonomiczne to dyskusje, warsztaty i wykłady dotyczące edukacji kulturalnej oraz roli kultury w rozwoju regionów. Wśród potwierdzonych paneli…

XV Forum Regionów


Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i…