Podsumowanie II Forum Polska-Węgry


Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Solidarność i pamięć. W poszukiwaniu nowych dróg współpracy”.

Europa przyjazna rodzinom. Jak pomagać w czasach kryzysu?


Gościem panelu była Katalin Veresné Novák, Minister ds. Rodziny i Młodzieży Węgier.

O polityce prorodzinnej podczas II Forum Polska-Węgry


Uczestniczki panelu przedstawią perspektywę obu państw na problemy związane z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz podzielą się dobrymi praktykami w…

Program drugiego dnia II Forum Polska-Węgry


Wśród tematów: gospodarka, innowacje,. polityka rodzinna.

Polsko-wegierska współpraca humanitarna


Panel moderowany księdza profesora Waldemara Cisło kończył obrady pierwszego dnia II Forum Polska-Węgry.

II Forum Polska-Węgry: Koncert Zespołu Ludowego Bartók z Budapesztu


Artyści przybliżają nam nieodłączny element węgierskiej kultury – ludowe choreografie oraz muzykę.

O polsko-węgierskiej współpracy w zakresie pomocy humanitarnej


Oba kraje łączy solidarność oraz wspólne stanowisko wobec wielu wyzwań, w tym pomocy prześladowanym chrześcijanom.

II Forum Polska-Węgry przestrzenią do wymiany doświadczeń miast partnerskich


Paneliści przedstawią przykłady dobrych praktyk w zakresie: współpracy gospodarczej i obszarów wdrożeniowych w ramach aktualnie realizowanych…

II Forum Polska-Węgry – wydarzenie online


Druga część tegorocznej edycji Forum odbędzie się w trybie online i będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem…

II Forum Polska-Węgry częścią Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu


Druga edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań…

II Forum Polska – Węgry


Druga edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań…

Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji


O gospodarce opartej na tworzeniu, dystrybucji oraz wdrażaniu wiedzy i informacji debatowano w ramach panelu zwieńczającego program Forum…