II Forum Polska – Węgry


Druga edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań…

Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji


O gospodarce opartej na tworzeniu, dystrybucji oraz wdrażaniu wiedzy i informacji debatowano w ramach panelu zwieńczającego program Forum…

Polak, Węgier dwa bratanki – wzajemne poznanie poprzez kulturę


Blok tematyczny rozpoczęła rozmowa z cyklu Droga do przyjaźni. Gościem specjalnym był Janos Kollar - założyciel i przewodniczący Polsko-Węgierskiego…

Inwestycje w przyszłość – nauka, edukacja, infrastruktura


Inwestycje w rozwój nauki, polepszenie jakości edukacji oraz infrastrukturę służącą nauczaniu stanowią ważny element kompleksowego spojrzenia na…

Forum Polska-Węgry: Inwestycje bezpośrednie i pośrednie w regionach – wymiana doświadczeń


Drugi dzień odbywającego się w Starym Sączu Forum Polska – Węgry rozpoczęło się od debaty zatytułowanej "Inwestycje bezpośrednie i pośrednie w…

Gala nagród Forum Polska-Węgry


Przyczyniają się do krzewienia wspólnych wartości w Europie i na świecie, a także wpływają na rozwój współpracy oraz porozumienia pomiędzy oboma…

Jak chronić wspólne dziedzictwo przyrodnicze Karpat?


Jak chronić środowisko i zachować balans pomiędzy skutecznym przeciwdziałaniem jego degradacji i wykorzystywaniem potencjału turystycznego Karpat i…

Forum Polska-Węgry: Warszawa Budapeszt – wczoraj i dziś


Budowanie świadomości i utrwalanie tożsamości historycznej jest jednym z trudniejszych zadań stojących przed obywatelami zarówno w Polsce jak i na…

Forum Polska-Węgry: Sesja Plenarna „W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej. Podstawy budowy państwa dobrobytu.”


Tematem sesji plenarnej, która odbyła się na koniec pierwszego dnia Forum Polska-Węgry w Starym Sączu, była poprawa jakości życia w Europie…

Forum Polska Węgry: Co małe miasta i gminy mają ze współpracy międzynarodowej?


Jakie realne korzyści przynosi miastom i gminom dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa? Jak wykorzystać potencjał instytucji miast partnerskich?…

Na Forum Polska-Węgry (18-19 maja) o wspólnym budowaniu jakości życia w regionie


Na dwa dni (18-19 maja) Stary Sącz stanie się miejscem debaty o przyszłości i zacieśnianiu relacji polsko-węgierskich. W Centrum Kultury i Sztuki…

Forum Polska-Węgry – w trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej


Na dwa dni (18-19 maja) Stary Sącz stanie się miejscem debaty o przyszłości i zacieśnianiu relacji polsko-węgierskich. W Centrum Kultury i Sztuki…