Gala nagród Forum Polska-Węgry

Przyczyniają się do krzewienia wspólnych wartości w Europie i na świecie, a także wpływają na rozwój współpracy oraz porozumienia pomiędzy oboma narodami. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Adrienne Körmendy, konsul generalnej Węgier w Krakowie, prezydent Krosna, Piotr Przytocki oraz Ferenc Ruzsics, burmistrz miasta Keszthely zostali lauratami nagrody Forum Polska-Węgry.

Nagrodami przyznawanymi podczas Forum Polska-Węgry uhonorowano wybitne osoby i instytucje z Polski i Węgier, które przyczyniły się do krzewienia wspólnych wartości w Europie i na świecie, a także wpłynęły na rozwój współpracy oraz porozumienia pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi od wieków narodami.

Stare i dobrze znane historyczne porzekadło mówi: Polak, Węgier dwa bratanki. I do szabli i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi. Niech im Pan Bóg błogosławi. Nagrody przyznane dwóm osobistościom, doskonale się w te słowa wpisują.

Swoje wielkie zasługi ma marszałek Sejmu Marek Kuchciński  uhonorowany nagrodą za zaangażowanie w wielkie przedsięwzięcie jakim jest Europa Karpat i  działania na rzecz transgranicznej inwestycji Via Carpatia czyli budowanej etapami europejskiej międzynarodowej trasy relacji „północ-południe” biegnącej przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Ta praca nad Europą Karpat trwająca wiele lat, stała się fundamentem, na którym będziemy wspólnie wznosić w Starym Sączu Forum Polska Węgry – powiedział Zygmunt Berdychowski wręczając laureatowi nagrodę.

Jestem ogromnie wzruszony tym wyróżnieniem – mówił marszałek Marek Kuchciński.- Ta nagroda to zasługa całego zespołu parlamentarnego, który od wielu lat pracuje dla Europy Karpat. Warto pracować dla rozwoju współpracy polsko-węgierskiej. Kiedy śledzi się dzieje naszych narodów, to okazuje się, że każde pokolenie naszych przodków zawsze cieszyło się przyjaźnią i wsparciem ze strony Węgrów.

Drugą z nagród  otrzymała Adrienne Körmendy konsul generalna Węgier w Krakowie, która od czternastu lat zajmuje się dyplomacją i uchodzi za wielką przyjaciółkę Polaków.

Wieczór uświetnił koncert znakomitego węgierskiego zespołu regionalnego Hungarian FolkEmbassy

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.