Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Znamy liderów! Dzisiaj zostały ogłoszone wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022

Najnowsze informacje

Dzisiaj w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej zostały ogłoszone wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach Rankingu zajęły następujące jednostki samorządu terytorialnego:

1. Gminy wiejskie –  Michałowice (woj. mazowieckie)

2. Gminy miejsko – wiejskie- Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)

3. Gminy miejskie – Józefów (woj. mazowieckie)

4. Miasta na prawach powiatu – Warszawa

5. Powiaty ziemskie – powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)

Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce została przygotowana w oparciu o 7 wskaźników:

W1 –  Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W2 –  Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

W3  – Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W4 –  Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W5 –  Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

W6 –  Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

W7 –  Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Ostatecznie do skonstruowania Rankingu użyto miernika syntetycznego jako wielokryterialnego sposobu oceny kondycji finansowej badanych jednostek. Wszystkie podane wskaźniki mają charakter stymulanty.

W badaniu wykorzystano dane Regionalnej Izby Obrachunkowej według stanu na koniec IV kwartału 2022 rok.

Ranking to analiza kondycji finansowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, od 2017 r. jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Został on opracowany na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez JST przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2020-2023).

Gala wręczenia Nagród Rankingu odbędzie się podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5 – 7 września 2023).

Skip to content