Strona główna VI Europejski Kongres Samorządów

VI Europejski Kongres Samorządów

Mikołajki, 6-7 grudnia

Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?

Partner logo

Forum rozpoczyna się za:

4

dni

2  Dni

2

Dni

100 Debat

100

Debat

1000 uczestników

1000

uczestników

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

ico/team ico/team Zarejestruj się

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Główny Partner

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i jego departamentów, realizuje szereg zadań, obejmujących m.in.: pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz utrzymanie ładu przestrzennego. Do zadań instytucji należy planowanie strategiczne i operacyjne oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi. Obszarem szczególnego zainteresowania władz regionu jest wspieranie strategicznych obszarów gospodarki, tj. regionalnych inteligentnych specjalizacji: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

W strukturze Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), które świadczy usługi dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na Warmii i Mazurach. COIE pomaga w wyborze lokalizacji pod inwestycję, generuje bazy potencjalnych partnerów biznesowych, organizuje misje gospodarcze.

Dowiedz się więcej
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Główny Partner