Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Partnerzy VI Europejskiego Kongresu Samorządów

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa wynoszą blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803.

Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej.

Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20.

Strona partnera

TZF Polfa jest jedną z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych, wytwarza 50 produktów w ponad 120 różnych formach. Specjalizuje się w antybiotykach, insulinach, lekach CNS. TZF jest jednym z najważniejszych producentów iniekcyjnych antybiotyków z 48% udziałem w rynku szpitalnym (grupa relewantna, dane IMS 2019 r.) Obecnie firma rozpoczęła inwestycję w Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych o wartości kilkuset milionów złotych.

Strona partnera

Jesteśmy jedną z pierwszych firm konsultingowych na rynku polskim, której podstawową kompetencją jest budowanie marek i zarządzanie ich wizerunkiem. Od roku 2002 budujemy marki miast, gmin i województw. Jesteśmy autorami pierwszej w Polsce strategii marki województwa przyjętej przez zarząd województwa zachodniopomorskiego w roku 2004. Na ogromne doświadczenie naszego zespołu składa się zarówno możliwość prac dla największych europejskich marek komercyjnych, jak i samorządów wszystkich szczebli.

Strona partnera

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska jest spółką ekspercką, która oferuje wsparcie dla gmin w zakresie ochrony biologicznej ziemi. W tym celu stworzyliśmy Program AQUARIUS, którego zadaniem jest monitorowanie i zarządzanie gospodarką ściekową w gminie. Ponadto wykonujemy analizy ryzyka ujęć wody (tworzymy strefy ochrony pośredniej ujęć wody), wyznaczamy aglomeracje w ramach KPOŚK, weryfikujemy ich obszary, tworzymy programy rozwoju, raporty, ekspertyzy i opinie, a także doradzamy samorządom. Animator ATANOX Technology, spółki która stworzyła urządzenia do usuwania smogu z przestrzeni miejskiej.

Strona partnera

Firma VireWall to ludzie, pasja i technologie, w tej kolejności. Zdeterminowani, by upowszechnić skuteczne i wydajne sposoby na oczyszczanie powietrza, poświęcamy tej misji każdą godzinę i dzień pracy. Najnowsze metody i odkrycia w dziedzinie filtrowania powietrza ubieramy w praktyczne i skuteczne produkty (oczyszczacze i sterylizatory VireWall Soluva™), które pomagają chronić zdrowie każdego z nas wszędzie, gdzie zostaną zainstalowane. Technologie to środek do celu. Pasja to energia, dzięki której realizujemy ten cel. Ludzie zaś – to podstawa Virewall. Przekonasz się o tym, gdy nas spotkasz. Dowiedz się więcej:

Strona partnera

Od 30 lat wspieramy inwestycje przyjazne środowisku. Udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych na blisko 25 mld zł, a udział kredytów proekologicznych w portfelu banku to ponad 36%. Kreujemy i implementujemy rozwiązania dla finansowania zielonej gospodarki i ochrony środowiska. Aranżujemy finansowanie projektów inwestycyjnych zielonej transformacji. Jesteśmy dynamicznym bankiem specjalistycznym, oferującym innowacyjne, proekologiczne produkty.

Strona partnera

PDD to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki wykonane w technologiach drewnianych. W swojej działalności firma wykorzystuje krajowy potencjał przemysłu drzewnego i budowlanego w oparciu o nowoczesne technologie oraz bazę surowcową. Spółka buduje budynki wielorodzinne i osiedla domów jednorodzinnych przeznaczone na sprzedaż na rynku komercyjnym, a także wynajem z opcją dojścia do własności. Spółka została powołana przez NFOŚiGW oraz BOŚ. PDD rozpoczęła działalność w 2019 roku.

Strona partnera

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. Na ten cel przeznaczyła już 270 mld zł, z czego prawie 2/3 to środki własne. Z jej wsparcia korzystają zarówno przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak i uczelnie, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Strona partnera

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją państwową, której celem działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Działalność ta jest współfinansowanych m.in. ze środków europejskich programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona partnera

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Strona partnera

Toyota Motor Poland jest częścią Toyota Motor Corporation, jednego z trzech największych koncernów motoryzacyjnych świata. Samochody Toyota mają wysoką jakość i cieszą się dużą popularnością w Europie. W Polsce Toyota zajmuje pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży. Jest to wynik pracy doskonałego zespołu pracowników centrali w Warszawie Toyota Motor Poland, sprawnie działającej sieci dilerów oraz dwóch fabryk – Toyota Motor Manufacturing Poland, w którym produkowane są napędy hybrydowe Toyoty.

Strona partnera

We wrześniu 2020 Agencja Rozwoju Przemysłu sfinalizowała umowę zakupu spółki od RAFAKO S.A.,tym samym przejmując kontrolę nad projektem konstrukcyjno – technologicznym, polegającym na opracowaniu, homologacji i rozpoczęciu seryjnej produkcji innowacyjnego autobusu elektrycznego. Autobus elektryczny PILEA to efekt wielu lat prac badawczych i koncepcyjnych doświadczonego zespołu polskich inżynierów i konstruktorów. Oferta obejmuje zeroemisyjne autobusy elektryczne z przeznaczeniem do komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a także autobusy szkolne.

Strona partnera

Rozwiązania IT od Trapeze wspierają transport publiczny oraz mobilność na całym świecie. Oferowane rozwiązania zapewniają sprawne funkcjonowanie komunikacji w miastach, na obszarach wiejskich, w aglomeracjach oraz metropoliach. Wspieramy transport niezależnie od ilości przewoźników, wielkości floty na wszystkich etapach zarządzania i operacji organizatora i operatora transportu. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania, takie jak pojazdy autonomiczne oraz wyświetlacze e-papierowe.

Strona partnera

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to 3-dniowe wydarzenie, omawiające konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz zanieczyszczeń powietrza. Szczyt jest przestrzenią do debaty o klimacie i ekologii. TOGETAIR to również pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny. Publikacja oparta jest na dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach dla środowiska. Raport opracowany został we współpracy z ekspertami i naukowcami. To kompleksowe ujęcie kluczowych tematów ekologicznych.

Strona partnera

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

W ramach Związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Pełnią one także rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Strona partnera

Uber to aplikacja technologiczna łącząca pasażerów i kierowców. Od 2020 roku Uber Poland ma licencję pośrednika przy przewozie osób i współpracuje wyłącznie z partnerami, posiadającymi licencję taksówkarską. Dodatkowo Uber to platforma multimodalna, która oferuje również możliwość zamówienia posiłków z dostawą, bądź transportu drobnych przesyłek. Uber działa w ponad 10 000 miast w ponad 70 państwach na całym świecie. W Polsce Uber jest dostępny w 9 lokalizacjach.

Strona partnera

W Ekoinbud z pasją projektujemy i budujemy energooszczędne domy z prefabrykatów drewnianych oraz modułowe budynki użyteczności publicznej takie, jak placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki), budynki biurowe, domy wielorodzinne. Korzystając z zaawansowanej technologii Ecologiq nasze budynki pozostają zdrowe, ciepłe i trwałe, a koszty związane z ich eksploatacją są aż czterokrotnie niższe w porównaniu do budynków wznoszonych metodą tradycyjną. Działamy solidnie, sprawnie i ekologicznie.

Strona partnera

Regiogmina projekt realizowany wspólnie od 2019 r przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Szkołą Główną Handlową finansowany przez NCBiR w programie Gospostrateg. Celem jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych wspieranych subsydiarnie przez samorząd województwa i jego instytucje dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych firm MŚP. Tworzymy ekosystem dla rozwoju firm.

Strona partnera

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza. Przygotowujemy autorskie raporty i analizy dotyczące polityki gospodarczej w Polsce. Analizujemy trendy i publikacje światowe. Komentujemy bieżące wydarzenia mające wpływ na gospodarkę: w szczególności krytykujemy decyzje przeczące wolności gospodarczej i popieramy rozwiązania dla niej korzystne. Punktem wyjścia jest dla nas długookresowy wzrost gospodarczy i stałe poszanowanie zasad państwa prawa.

Strona partnera

Partnerzy Instytucjonalni

Culinary Heritage

Culinary Heritage

Partnerzy Instytucjonalni

Funding Aid Strategies Investments

Funding Aid Strategies Investments

Partnerzy Instytucjonalni

National Anti-Crisis Management

National Anti-Crisis Management

Partnerzy Instytucjonalni

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Partnerzy Instytucjonalni

Save Industrial Heritage

Save Industrial Heritage

Partnerzy Instytucjonalni

Lewica

Lewica

Partnerzy Instytucjonalni

Narodowy Instytut Wolności

Narodowy Instytut Wolności

Partnerzy Instytucjonalni

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Partnerzy Instytucjonalni

Unia Miasteczek Polskich

Unia Miasteczek Polskich

Partnerzy Instytucjonalni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Partnerzy Instytucjonalni

Główni Partnerzy Medialni

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

Główny Partner Medialny

Życie Regionów

Życie Regionów

Główny Partner Medialny

Partnerzy Medialni

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska

Partner Medialny

Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa

Partner Medialny

Serwis Samorządowy PAP

Serwis Samorządowy PAP

Partner Medialny

Polskie Radio

Polskie Radio

Partner Medialny

Polskie Radio 24

Polskie Radio 24

Partner Medialny

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Partner Medialny

TVS

TVS

Partner Medialny

Polskie Radio Olsztyn

Polskie Radio Olsztyn

Partner Medialny

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Partner Medialny

Telewizja Olsztyn

Telewizja Olsztyn

Partner Medialny

Telewizja Mazury

Telewizja Mazury

Partner Medialny

Truso.tv

Truso.tv

Partner Medialny

Z Biegiem Szyn

Z Biegiem Szyn

Partner Medialny

Transport Publiczny

Transport Publiczny

Partner Medialny

Do Rzeczy

Do Rzeczy

Partner Medialny

Wprost

Wprost

Partner Medialny

Serwis Administracyjno Samorządowy

Serwis Administracyjno Samorządowy

Partner Medialny

Rynek Kolejowy

Rynek Kolejowy

Partner Medialny

Rynek Infrastruktury

Rynek Infrastruktury

Partner Medialny

Rynek Inwestycji

Rynek Inwestycji

Partner Medialny

Business Magazine

Business Magazine

Partner Medialny

Ekologia i Rynek

Ekologia i Rynek

Partner Medialny

ekorynek.com

ekorynek.com

Partner Medialny

Telewizja Republika

Telewizja Republika

Partner Medialny

Gazeta Polska Codziennie

Gazeta Polska Codziennie

Partner Medialny

Filary Biznesu

Filary Biznesu

Partner Medialny

niezalezna.pl

niezalezna.pl

Partner Medialny

Gazeta Polska

Gazeta Polska

Partner Medialny

Nowe Państwo

Nowe Państwo

Partner Medialny

Forum Polskiej Gospodarki

Forum Polskiej Gospodarki

Partner Medialny

Niedziela

Niedziela

Partner Medialny

Ozeon

Ozeon

Partner Medialny

Kapitał Polski

Kapitał Polski

Partner Medialny

przedsiebiorcy@eu

przedsiebiorcy@eu

Partner Medialny

Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

Partner Medialny

Klub Integracji Europejskiej

Klub Integracji Europejskiej

Partner Medialny

Głos Seniora

Głos Seniora

Partner Medialny

Smartpress

Smartpress

Partner Medialny

Made in Warmia & Mazury

Made in Warmia & Mazury

Partner Medialny

nocowanie.pl

nocowanie.pl

Partner Medialny

TVP3 Olsztyn

TVP3 Olsztyn

Partner Medialny

olsztyn.com.pl

olsztyn.com.pl

Partner Medialny

Skip to content