Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

III Europejski Kongres Samorządów

27 – 28 marca, Kraków

Samorządy w obliczu wyzwań XXI w.

2 Dni

2

Dni

125 Debat

125

Debat

1780 uczestników

1780

uczestników

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

Najważniejsi Goście

 • Anna Zalewska, Minister Edukacji
 • Rafalska Elżbieta, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Jadwiga Emilewicz , Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Sosnowski Sławomir, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Grzegorza Schetyna, Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
 • Władysław Kosiniak Kamysz, Prezes Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
 • François Decoster, Przewodniczący Komisji ds. Obywatelstwa, Zarządzania, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych przy Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Laureaci nagród:

 • Nagroda Specjalna Kongresu – Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
 • Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Kornowac – najlepszy samorządowiec/ kategoria: wójt w kategorii gmin wiejskich
 • Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy – najlepszy samorządowiec/ kategoria: gminy miejskie i wiejsko-miejskich w Polsce
 • Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna – najlepszy samorządowiec/kategoria: miasta na prawach powiatu

Najważniejsze tematy :

 • „Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd XXI wieku”
 • „Solidarność i redystrybucja sposobem na wyrównanie szans rozwojowych między regionami”
 • „Nowoczesny samorząd – wspólnota wolnych ludzi. Co warto, a czego nie trzeba zmieniać w działaniu polskich samorządów”
 • „Nowe narzędzia w polityce spójności”
 • „Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki”

Skip to content