Badanie: Pracownicy ze Wschodu zostają w Polsce na święta. Kiedy będą obchodzić Boże Narodzenie?


W Polsce żyje obecnie około 1,5 mln migrantów zarobkowych. Badanie socjologiczne, przeprowadzone przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej…

Akcenty polityczne dotyczące roli Polski w polityce deokupacyjnej Ukrainy


Kijów pilnie potrzebuje wsparcia międzynarodowego, i przede wszystkim liczy na swoich zachodnich sąsiadów, przede wszystkim na Warszawę.

Rosyjski akcent w nowelizacjach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Polski i Ukrainy


Biorąc pod uwagę doświadczenie bycia w obozie socjalnym, a następnie zrozumienie zakresu ambicji rosyjsko-radzieckich, oba państwa są świadome –…

Ukraina i Polska: perspektywiczne projekty infrastrukturalne w ramach Inicjatywy Trójmorza


W obecnych warunkach strona ukraińska jest zainteresowana przyłączeniem się do międzynarodowych projektów i inicjatyw, które pozwoliłyby Kijowowi…

Stosunki ukraińsko-polskie: współpraca transgraniczna i międzyregionalna


Nowoczesna granica między Ukrainą a Polską była uformowana po zakończeniu II wojny światowej, formalnie po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę 24…

Stosunki ukraińsko-polskie w nowoczesnych warunkach


We współczesnej sytuacji politycznej stosunki między Ukrainą a Polską łączy cały szereg czynników, w szczególności takich jak bezpieczeństwo,…

Współpraca międzyregionalna Polski i Ukrainy na przykładzie Podkarpacia  


Dobra wola, przychylność władz państwowych i samorządowych pozwala patrzeć optymistycznie na rozwój stosunków polsko-ukraińskich na……

Rozwój regionów w Unii Europejskiej


Priorytetem integracji europejskiej od zawsze jest zrównoważony rozwój poszczególnych państw i regionów.

Wyzwania stojące przed ukraińskimi studentami w Polsce


Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród ukraińskiej młodzieży są nauki społeczne i humanistyczne, a ostatnio również stosunki międzynarodowe i…

Dlaczego Turcja jest ważna dla „Trójkąta lubelskiego” i  innych inicjatyw regionalnych?


Dzisiejsze wyzwania i obecne procesy globalne stwarzają warunki dla nowych regionalnych stowarzyszeń i przeformatowania powiązań, w tym…

Nowe horyzonty starych problemów: perspektywy integracji migrantów z Ukrainy w post pandemicznej Polsce


Jedną z niespodzianek, którą przyniosła pandemia był fenomen tzw. „kluczowych pracowników”- czyli tych, czyja praca była kluczową dla funkcjonowania…

Polska-Ukraina: w poszukiwaniu perspektyw


Stabilność polityczna w Polsce, która nie bez podstaw pretenduje na rolę lidera w Europie Środkowej, występuje jako gwarancja postępu w relacjach…