Dlaczego Turcja jest ważna dla „Trójkąta lubelskiego” i  innych inicjatyw regionalnych?


Dzisiejsze wyzwania i obecne procesy globalne stwarzają warunki dla nowych regionalnych stowarzyszeń i przeformatowania powiązań, w tym…

Analiza obrazu Ukrainy kreowanego w polskiej przestrzeni internetowej przez portale lobbujące treści zbliżone do rosyjskiej propagandy


Problematyka ukraińska stanowi jeden z trwałych elementów przekazów formowanych przez Sputnik oraz część portali alternatywnych.

Polityka regionalna Unii Europejskiej – przyczynek do dyskusji


Za najważniejszy cel polityki regionalnej należy uznać podnoszenie poziomu rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnienie tych…

Partnerstwo na rzecz modernizacji


Okazało się, że dążenie do ożywienia relacji polsko-ukraińskich wymaga przemyślenia strategii działania, ponownego zdefiniowania, jakie oba kraje…

Analiza rosyjskich przekazów propagandowych wobec Ukrainy


Problematyka służy ośrodkom propagandowym Federacji Rosyjskiej do formowania dziesiątek pozornie oderwanych od siebie narracji.

Współpraca gospodarcza w dobie „Korony”


Pandemia Covid-19, związane z nią procesy globalne i perspektywy ich rozwoju uderzyły nie tylko w gospodarki Polski i Ukrainy, ale także stawiają…

Ukraińscy studenci nad Wisłą


Liczba studentów nad Wisłą spada, stąd polskie uczelnie nie szczędzą wysiłków, aby przyciągać kandydatów zza granicy, zwłaszcza z kierunku…

Rozwój regionów w Unii Europejskiej


Priorytetem integracji europejskiej od zawsze jest zrównoważony rozwój poszczególnych państw i regionów.

Wyzwania stojące przed ukraińskimi studentami w Polsce


Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród ukraińskiej młodzieży są nauki społeczne i humanistyczne, a ostatnio również stosunki międzynarodowe i…