Profesor Marek Rocki o czekającym Polskę spowolnieniu gospodarczym na XXIX Forum Ekonomicznym


XXIX Forum Ekonomiczne zainaugurowane zostało Raportem Głównej Szkoły Handlowej. W jej trakcie oceniono, że największym wyzwaniem zarówno dla Polski…