Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii jest portalem, na którym umieszczane są publikacje wybitnych ekspertów, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk biznesowych i kulturalnych, działających na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.
Celem Platformy jest zaprezentowanie osiągnięć długoletniej współpracy i aktywnych kontaktów dwustronnych, umocnienie pozycji Polski jako wiarygodnego partnera Ukrainy oraz kontynuacja dobrej tradycji dzielenia się opiniami, rozpoczętej na Forum Europa-Ukraina, którego Instytut był organizatorem od 2007 roku. Wyselekcjonowana grupa znanych ekspertów, naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych, organizacji pozarządowych i kultury przestawia szereg publikacji, w których zaprezentuje analizy bieżących wydarzeń, informacje o wspólnych projektach, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, relacjach handlowych i gospodarczych, projektach kulturalnych, procesach migracyjnych.

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii jest stworzona w ramach projektu, który jest częścią programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2020”.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna – nowy wymiar”.

Opinie

Dlaczego Turcja jest ważna dla „Trójkąta lubelskiego” i  innych inicjatyw regionalnych?


Dzisiejsze wyzwania i obecne procesy globalne stwarzają warunki dla nowych regionalnych stowarzyszeń i przeformatowania powiązań, w tym gospodarczych.

Analiza obrazu Ukrainy kreowanego w polskiej przestrzeni internetowej przez portale lobbujące treści zbliżone do rosyjskiej propagandy


Problematyka ukraińska stanowi jeden z trwałych elementów przekazów formowanych przez Sputnik oraz część portali alternatywnych.

Polityka regionalna Unii Europejskiej – przyczynek do dyskusji


Za najważniejszy cel polityki regionalnej należy uznać podnoszenie poziomu rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnienie tych obszarów, które charakteryzują się naturalnie niekorzystną lokalizacją geograficzną, do których zalicza się obszary oddalone, górzyste, słabo zaludnione.

Partnerstwo na rzecz modernizacji


Okazało się, że dążenie do ożywienia relacji polsko-ukraińskich wymaga przemyślenia strategii działania, ponownego zdefiniowania, jakie oba kraje widzą swoje interesy i jak je chcą realizować.

Analiza rosyjskich przekazów propagandowych wobec Ukrainy


Problematyka służy ośrodkom propagandowym Federacji Rosyjskiej do formowania dziesiątek pozornie oderwanych od siebie narracji.

Współpraca gospodarcza w dobie „Korony”


Pandemia Covid-19, związane z nią procesy globalne i perspektywy ich rozwoju uderzyły nie tylko w gospodarki Polski i Ukrainy, ale także stawiają przed nami wyzwanie odnowienia zasad stosunków gospodarczych między naszymi krajami i ich dalszego rozwoju.

Ukraińscy studenci nad Wisłą


Liczba studentów nad Wisłą spada, stąd polskie uczelnie nie szczędzą wysiłków, aby przyciągać kandydatów zza granicy, zwłaszcza z kierunku wschodniego.

Rozwój regionów w Unii Europejskiej


Priorytetem integracji europejskiej od zawsze jest zrównoważony rozwój poszczególnych państw i regionów.

Wyzwania stojące przed ukraińskimi studentami w Polsce


Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród ukraińskiej młodzieży są nauki społeczne i humanistyczne, a ostatnio również stosunki międzynarodowe i informatyka.