Forum Polska – Czechy

 

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wraz z partnerami z Czech i Polski realizuje mikroprojekt „Forum Polska – Czechy”.

Partnerzy projektu:

Celem szczegółowym mikroprojektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym. Realizując zadanie partnerzy do intensyfikacji integracji pomiędzy instytucjami w regionie polsko-czeskiego pogranicza oraz tworzenia trwałych struktur i sieci współpracy. Realizacja w ramach mikroprojektu akcji promocyjnej, organizacja konferencji „Forum Polska-Czechy” oraz wydanie wspólnej publikacji wesprą wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, wypracowanie wspólnych rozwiązań przez przedstawicieli samorządów lokalnych, izb gospodarczych, biznesu i innych podmiotów z obszaru pogranicza.

                                           

Projekt „Forum Polska – Czechy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa