Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy – podsumowanie

Forum Ekonomiczne

Forum Ekonomiczne w Krynicy to ludzie. Ich wiedza, doświadczenie i gotowość do rozmowy. Co roku grono uczestników Forum się powiększa, cieszą też głosy, że w Krynicy po prostu trzeba być. Rozwaga, ważenie różnych racji i argumentów, szczególnie teraz, kiedy z wieloma problemami nie sposób sobie poradzić bez wielostronnych porozumień, są na wagę złota. Podobnie jak świadomość, że dzisiaj, tu i teraz, tworzymy klimat rzeczowej dyskusji o przyszłości.   

Rekordowa frekwencja

Krynicę w tym roku odwiedziło niemal 4,5 tys. gości i ponad 600 dziennikarzy z 60 krajów. Forum tradycyjnie od niemal 30 lat tworzy przestrzeń dyskusji o sposobach radzenia sobie z zagrożeniami, które w dużej mierze są uniwersalne dla świata. Fakt, że na Sądecczyznę przybywa coraz więcej gości zagranicznych, którzy stanowią dzisiaj znacznie ponad jedną trzecią uczestników dowodzi, że w dyskusji o problemach regionu czy sprawach ważnych w skali globalnej, potrzeba różnej optyki i woli poszukiwania kompromisu. Podczas sesji plenarnych i paneli XXVIII Forum Ekonomicznego podejmowano tematykę potrzebnych w Europie reform, wyzwań finansowych i transportowych, pomocy w czasach kryzysu i zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa. Sporo miejsca poświęcono także perspektywom rozwoju i współpracy w regionie.

Krynica to ludzie

W tegorocznym Forum wzięli udział najważniejsi gracze świata polityki, biznesu i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także ludzie nauki i kultury. Wśród gości znaleźli się byli i aktualni premierzy, marszałkowie izb parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści oraz przedstawiciele najważniejszych, działających zarówno w regionie, jak i globalnie korporacji. XXVIII Forum Ekonomiczne gościło przedstawicieli najważniejszych polskich władz państwowych: premiera Mateusz Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz ministrów polskiego rządu. Wśród znamienitych gości zagranicznych trzeba wymienić Sauliusa Skvernelisa, premiera rządu Litwy, Davida Roya Lidingtona, ministra gabinetu i kanclerza Księstwa Lancaster, członka Brytyjskiego Biura Gabinetowego, Tibora Navracsicsa, komisarza Komisji Europejskiej ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Edgarsa Rinkēvičsa, łotewskiego ministra spraw zagranicznych, Pétera Szijjártó – ministra spraw zagranicznych i handlu z Węgier, Angelo Farrugię – marszałka Izby Reprezentantów z Malty, Stepana Kubiva – pierwszego wicepremiera, ministra rozwoju gospodarczego i handlu w Gabinecie Ministrów Ukrainy, Jánosa Latorcai – Wicemarszałka Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Pośród gości był także obecny Valeri Simeonov, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej w rządzie Bułgarii. Listę najważniejszych gości tegorocznego Forum tworzy kilkadziesiąt nazwisk w randze najwyższych urzędników państwowych.

Wizja zbliżających się wyborów samorządowych, zapowiedź podejmowania tematów  dotyczących sposobów poprawy działania samorządów, między innymi w aspekcie finansowym, sprowadziły do Krynicy liczne grono przedstawicieli władz samorządowych, którzy o wyzwaniach swoich „małych ojczyzn” rozmawiali w ramach odrębnej ścieżki tematycznej – Forum Regionów.

O najważniejszych tematach gospodarczych w Krynicy dyskutowali przedstawiciele polskich i zagranicznych firm o zasięgu regionalnym i globalnym Wśród nich prof. Herman Simon z Simon-Kucher &Partners, Dominika Bettman, Prezeska Zarządu Siemens Sp. z o.o., Piotr Dziwok, prezes Shell Polska Sp. z o.o, Mirosław Kowalik, prezes ENEA SA,  Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron Polska Energia SA, Filip Thon, członek Executive Committee Retail innogy SE, prezes zarządu innogy Polska SA, Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W Krynicy byli także obecni przedstawiciele największych polskich i międzynarodowych spółek oraz organizacji. W obradach Forum wzięli udział: Steven Harman, wiceprezes Amazon w Europie, Robert Bednarski, dyrektor na Europę Środkowo–Wschodnią Facebook,  Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage Sp. z o.o., Dariusz Blocher, prezes Zarządu BUDIMEX, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoj, Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Daniel Obajtek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN ORLEN SA, Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS oraz Alicja Barbara Klimiuk, p.o. Prezesa Zarządu ENERGA SA.

Interesy czy wartości

Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów – hasło przewodnie Forum dotykało kwestii integracji, która – dopóki toczyła się wokół gospodarki – przebiegała szybko. Odkąd na początku XXI wieku coraz częściej i głośniej zaczęto mówić o wartościach, na fundamencie europejskiej wizji Wspólnoty zaczęły się pojawiać coraz poważniejsze pęknięcia, których najbardziej spektakularnym wyrazem był Brexit.

Podczas sesji plenarnych tegorocznego Forum, którego dominantą tradycyjnie były Europa i europejskość w kompleksowym ujęciu, podjęte zostały tematy:

 • Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy;
 • Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia – inspiracje – strategie;
 • Europa – wczoraj, dziś, jutro;
 • Brexit a przyszłość Unii Europejskiej;
 • Europa w poszukiwaniu wartości;
 • Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju.

Współczesna Europa wydaje się być podatna na podziały. Czy istnieje szansa na znalezienie wspólnych wartości dla tak zróżnicowanego dziś zarówno pod względem etnicznym, jak i politycznym kontynentu? Jakie wartości powinny stać się fundamentem dla Europy przyszłości? Odpowiedzi na te pytana poszukiwano podczas sesji plenarnej  zatytułowanej Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?

Obraz Polski na tle regionu w raporcie Instytutu Studiów Wschodnich i SGH w Warszawie

Raport przygotowany przez grono znakomitych ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zatytułowany Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej został zaprezentowany pierwszego dnia Forum. Oprócz wyzwań, wskazano w nim także działania, które mogą łagodzić skutki aktualnie identyfikowanych problemów, na przykład – wpływu starzenia się ludności na polska gospodarkę. W tym kontekście wymieniono m.in. pomoc rodzinom w opiece nad dziećmi i osobami starszymi, tak, aby aktywizować zawodowo kobiety. Rektor SGH w Warszawie, prof. dr hab. Marek Rocki wskazywał na rolę edukacji i kształcenia w procesie dobrego przygotowania kolejnych pokoleń do konkurowania na rynku pracy.

Opieka  zdrowotna jako fundament funkcjonowania państwa

W ramach Forum Ochrony Zdrowia, które co roku stanowi jedną ze ścieżek tematycznych krynickiego Forum, odbyło się kilkanaście paneli tematycznych dotyczących m. in. poprawy jakości usług zdrowotnych, efektywności zarządzania w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu do najnowocześniejszych technologii medycznych czy modelu płatności ze efekty leczenia. Podczas uroczystej gali zostały także rozdane nagrody dla zwycięzców Rankingu IX Forum Ochrony Zdrowia, a w uroczystości  wziął udział Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Ranking jest projektem skierowanym do najlepszych firm z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, sektora o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki, należy on bowiem do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się w kraju. Jego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla rozwoju najnowszych technologii.
W rankingu przygotowanym przez Forum Ochrony Zdrowia we współpracy z Europejskim Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia wzięto pod uwagę 262 największe firmy z branży działające w Polsce. Przy wyborze laureatów Kapituła brała pod uwagę przedsiębiorstwa, które w 2017 roku wykazały dodatnie kapitały własne, a ich przychody ze sprzedaży przekroczyły 7 mln zł. Uwzględniono jedenaście szczegółowych parametrów, dających się ująć w trzy główne grupy: dynamika przychodów, innowacje i inwestycje.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

 • Produkcja sprzętu i wyrobów medycznych:  Medicalgorithmics S.A.
 • Produkcja leków: Adamed Pharma S.A.
 • Badania kliniczne: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • Diagnostyka: Klinika Neuroradiochirurgii sp. z o.o.
 • Szpitale i przychodnie prywatne:  Vivadental sp. z o.o.
 • Szpitale i przychodnie publiczne: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.

Gala rozdania nagród była swoistym preludium do sesji plenarnej, która była centralnym punktem rozważań drugiego dnia Forum. Sesja „Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego” w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”  zgromadziła ministrów, którym w dyskusji na temat systemu ochrony zdrowia przewodził premier Mateusz Morawiecki. Było to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w 27-letniej historii Forum Ekonomicznego. Jeszcze nigdy, w żadnej sesji plenarnej nie uczestniczyło w jednym miejscu tylu członków polskiego gabinetu. Premier podkreślił, że służba zdrowia jest wielkim wyzwaniem dla każdego państwa. Zapowiedział, że będzie dążył do jej unowocześnienia: My tę rękawicę podjęliśmy bardzo odważnie (…). Służba zdrowia jest i będzie dla nas priorytetem – oświadczył. Dodał, że nie tylko w Polsce oczekiwania względem systemu ochrony odbiegają od zastanej rzeczywistości.

Gospodarka i polityka

XXVIII Forum Ekonomiczne rozpoczęło się debatą na temat możliwych scenariuszy rozwoju Europy. W debacie Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny, wzięli udział: Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, Valeri Simeonov, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej Bułgarii, Stepan Kubiw, pierwszy wicepremier Ukrainy, William Ribaudo, partner zarządzający Deloitte, Filip Thon, prezes zarządu Innogy Polska oraz Reiner Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gości zgromadzonych na sali w Pijalni powitali marszałek województwa małopolskiego, Jacek Krupa oraz burmistrz Krynicy-Zdroju, Dariusz Reśko. – Od 27 lat Krynica staje się światowym centrum rozważań ekonomicznych – mówił ten ostatni.

Podczas debaty inauguracyjnej goście poruszyli temat zależności między gospodarką a państwem i wpływu bezpieczeństwa politycznego na sytuację gospodarczą. Nie mogło zabraknąć nawiązania do konfliktu Ukraina-Rosja i jego skutków ekonomicznych. Poruszono także zjawisko  tak zwanego „złego biznesu”. Uczestnicy rozmowy dużą wagę przykładali do zmian struktury społecznej w Europie oraz do wpływu tego procesu na sytuację gospodarczą starego kontynentu.

Uczestnicy debaty podkreślali rolę Polski w sektorze energetycznym światowej gospodarki. Wicepremier Beata Szydło, zwróciła uwagę na sytuację wielkich firm, które mają swoje oddziały w Polsce: Potrzebujemy ogólnoświatowych koncernów, które będą mogły wykorzystać u nas swój potencjał. Jednak te firmy muszą zrozumieć, że pracując na polskim rynku muszą też się do nas dostosować: zapewnić tak samo dobre wynagrodzenie, jak w innych krajach, płacić u nas podatki, a także wykorzystywać polskie produkty w procesie produkcji. To klucz do sukcesu i porozumienia – mówiła.

Fokus na innowacje

Po raz drugi została zorganizowana w Krynicy, (specjalnie z myślą o młodych innowacyjnych przedsiębiorcach), ścieżka Startup Session Elite. 21 startupów prezentowało swoje pomysły na stoiskach w Economic Accelerator Zone, pitchowało w Strefie Polskiego Funduszu Rozwoju i odbyło liczne spotkania biznesowe z uczestnikami konferencji. Tegoroczna edycja Startup Session została znacznie rozbudowana w stosunku do ubiegłego roku m.in. dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – partnera ścieżki. W jej ramach zostały zorganizowane cztery panele o tematyce startupowej i nowych technologii: Inwestowanie w startupy – jak robić to mądrze? ; Polskie startupy w globalnym wyścigu – czy mamy szansę?; Wiedza i innowacje kluczem do sukcesu – czy biznesu można się nauczyć? oraz „Autem czy hyperloopem? Jaka jest przyszłość transportu?

Bo Ji, Prodziekan Global Executive Education i Główny Przedstawiciel na Europę, Cheung Kong Graduate School of Business, wygłosił przemówienie pt. Unicorn czy Dragon – jak wejść na chiński rynek?

Skip to content