Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

XXVI Forum Ekonomiczne (2016)

Forum Ekonomiczne

6-8 września 2016 Krynica-Zdrój

Rekordowa ilość zarejestrowanych uczestników i akredytowanych dziennikarzy, ponad dwieście debat tematycznych i wydarzeń specjalnych, udział szefów rządów i parlamentów, ministrów i parlamentarzystów z krajów naszego regionu, prezesów największych spółek, ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki. W Krynicy-Zdrój 6-8 września odbyło się XXVI Forum Ekonomiczne. Temat przewodni tegorocznych obrad „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?” odzwierciedla obecną sytuację na Starym Kontynencie.

Ponad 3,5 tys. gości dyskutowało podczas XXVI Forum Ekonomicznego o najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych. Obsługą medialną tegorocznego Forum zajmowało się prawie 600 dziennikarzy z kilkudziesięciu państw świata.

Podczas tegorocznego Forum w Krynicy padały ważne deklaracje gospodarcze ze strony członków Rządu. Premier Beata Szydło zapowiedziała pomoc dla przedsiębiorców i utworzenie pakietu deregulacyjnego, a także promocję polskich start-upów i organizację w Warszawie w 2017 roku Pierwszego Kongresu Innowatorów. Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki poparł natomiast  inicjatywę związków zawodowych oraz organizacji społecznych w sprawie zakazu handlu w niedzielę. Wicepremier Morawiecki pozytywnie ocenił zjawisko repolonizacji banków pod warunkiem, że transakcje będą oparte o parametry rynkowe oraz ujawnił szczegóły funkcjonowania  nowej agencji rządowej, mającej na celu wsparcie polskich eksporterów – Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, która zastąpi Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ). Wiceminister Finansów Wiesław Jasiński zapowiedział z kolei uszczelnienie podatku VAT, a Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że na przełomie roku zapadnie decyzja o budowie w Polsce dwóch elektrowni węglowych w najbardziej nowoczesnej technologii na świecie – technologii czystego węgla.

Sesja Plenarna „Europa Środkowa i Wschodnia – czy może mówić jednym głosem?” była okazją do kolejnego spotkania przywódców Grupy Wyszehradzkiej: Premier Polski Beaty Szydło, Premiera Węgier Wiktora Orbana, Premiera Czech Bohuslawa Sobotki, Premiera Słowacji Roberta Fico, a także Premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana. Podczas debaty szefowie rządów zastanawiali się, w jaki sposób kształtować politykę społeczną i gospodarczą tak, aby leżała ona w interesie wszystkich obywateli. Zgodnie podkreślali, że Grupa V4 ma ogromny potencjał i jest w stanie zmieniać przyszłość Europy na lepsze. Premierzy zwracali uwagę, że mimo wielu różnic, jakie dzielą kraje, na unijnym szczeblu potrafią dojść do kompromisu i stawić czoło globalnym wyzwaniom. „Krynica to dobre miejsce na budowanie dobrych projektów – i taki projekt budujemy wspólnie. Grupa Wyszehradzka bardzo często postrzegana przez kolegów z UE jako grono niepokornych premierów, którzy mają zawsze swoje zdanie na każdy temat. Ale okazuje się, że racja jest po naszej stronie” – mówiła podczas Sesji Premier Beata Szydło.

Tradycyjnie podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy zostały przyznane Nagrody Forum. Człowiekiem Roku został Premier Węgier Viktor Orban. Nagroda dla Firmy Roku trafiła do P4, operatora sieci Play. Wyróżnienie w kategorii Nowa Kultura-Nowej Europy otrzymał profesor Jarosław Hrycak, ukraiński historyk, Szef Katedry Historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Nagroda Specjalna została wręczona firmie Sescom SA z Gdańska.

W dyskusjach XXVI Forum Ekonomicznego wzięły udział znane osobistości życia politycznego krajów Europy, m.in. Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Tibor Navracsics, Przewodnicząca Parlamentu Litwy Loreta Grauziniene, Wicepremier ds. Integracji Europejskiej Ukrainy Iwanna Kłympusz-Cyncadze, Minister Energetyki Litwy Rokas Masiulis, Minister Energetyki Ukrainy Ihor Nasałyk, Minister Pracy, Rodziny, Ochrony Socjalnej i Osób Starszych Rumunii Dragoş–Nicolae Pîslaru oraz Książę Michael von Liechtenstein.

O konieczności zakończenia budowy trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń” mówił podczas Forum Ekonomicznego Prezes spółki PERN S.A. Igor Wasilewski. Z kolei Prezes Grupy LOTOS S.A. Robert Pietryszyn przedstawił plany zakupowe firmy oraz oświadczył, że jego spółka nie zamyka się tylko na Bałtyk i Morze Norweskie. Wiceprezes Mirosław Kochalski  poinformował, o poszukiwaniu przez PKN Orlen poza Rosją nowych źródeł dostaw ropy naftowej prowadząc przy tym analizy laboratoryjne kilkudziesięciu gatunków ropy. Szef PGNiG Piotr Woźniak w Krynicy poinformował, o planowanym do 2021 roku pięciokrotnym zwiększeniu wydobycia gazu ze złóż w Norwegii. Prezes Enea S.A. Mirosław Kowalik nawiązał współpracę z Polskim Holdingiem Nieruchomości w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Henryk Baranowski przedstawił aktualizację strategii biznesowej firmy do 2020 roku, według której spółka planuje w ciągu najbliższych 4 lat zainwestować 34 mld złotych. Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Krzysztof Skóra podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prognozował mocne odbicie cen miedzi. Firma PZU S.A. w Krynicy ogłosiła przejęcie ubezpieczania kolejnej dużej spółki z udziałem Skarbu Państwa – Enei. „Chcemy zdobywać nowe rynki w przyszłości” – powiedział podczas podpisania umowy z Eneą, Prezes PZU Michał Krupiński. Z kolei Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas krynickich spotkań zaproponował trzy recepty na poprawę stanu oszczędności i ich strukturę.

W 2016 roku  w Krynicy po raz pierwszy odbyło się Forum Polonijne zorganizowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Ekonomiczne. Politycy i  przedsiębiorcy dyskutowali o polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą oraz kształtowaniu tożsamości poza granicami. Wśród poruszanych tematów były zagadnienia dotyczące innowacyjności, nauki i postępu, a także budowania więzi gospodarczych, korzystania z osiągnięć naukowych, potencjału intelektualnego i sukcesów naszych rodaków z zagranicy. „Chcemy przedstawicieli Polonii angażować do ważnych wydarzeń w Polsce, bo Polacy za granicą to nasz skarb, to blisko 20 mln. osób, czyli ogromny potencjał” – powiedział Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski oraz zapowiedział, że w przyszłym roku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Forum Polonijne zbierze się ponownie.

Ważną integralną częścią XXVI Forum była Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” zainicjowana przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. Uczestnicy konferencji przez dwa dni, w ośmiu panelach tematycznych, omawiali najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej: od historii, kultury i spraw społecznych po gospodarkę i bieżące problemy europejskie. Ponad czterdziestu prelegentów (parlamentarzystów, polityków, samorządowców i intelektualistów) z różnych państw, w tym także z Polski, wymieniało swoje opinie i doświadczenia związane z aktualnymi sprawami naszego regionu.  Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy z Albanii, Armenii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Holandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Istotnym wydarzeniem Forum Ekonomicznego w Krynicy było także Forum Ochrony Zdrowia, które w ciągu sześciu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych. Tegoroczne debaty były poświęcone takim zagadnieniom jak zdrowie i polityka społeczna, model finansowania systemu ochrony zdrowia, rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia, informatyzacja skoordynowanej opieki zdrowotnej, jakość leczenia a obniżenie kosztów czy reorganizacja szpitali. W Forum Ochrony Zdrowia wziął udział Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Konstanty Radziwiłł, który oświadczył, że „jesteśmy skazani” na coraz większe wydatki na ochronę zdrowia – a to również odpowiedzialność państwa.

Warto nadmienić, że podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy zostały podpisane dwie umowy dotyczące organizacji Forum Przemysłowego w Karpaczu (8-10 grudnia 2016 r.) w obecności Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawickiego oraz X Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie (26-28 stycznia 2017 r.) w obecności Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz Ministra Skarbu Dawida Jackiewicza.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zaś obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum Ekonomicznego tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

Główny Partner Forum Ekonomicznego

Skip to content