Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Wśród tematów XIII już Forum Regionów nie zabraknie tematów z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, wykorzystania funduszy europejskich, poprawy jakości życia mieszkańców, nowych inwestycji czy rozwoju infrastruktury w regionach.

Termin: 3-5 września 2019 r.

Miejsce: Krynica-Zdrój

Tematyka Forum:

– Jakość życia priorytetem współczesnych miast

– Synergia biznesu, nauki i samorządu – jak ją osiągnąć?

– Projekty na rzecz lokalnych społeczności – czy to się opłaca?

– Regiony w działaniu: jak mądrze inwestować w rozwój?

– Wspieranie nowych inwestycji w Polsce – czy zmiany przynoszą wymierne korzyści?

– Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości

ORGANIZATOR:

Instytut Studiów Wschodnich

PARTNER GŁÓWNY:

Województwo Małopolskie