VI Europejski Kongres Samorządów

Mikołajki, 6-7 grudnia

Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?

Partner logo

O Forum Ekonomicznym

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Goście Forum

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Organizator Forum Ekonomicznego

ico/adres Adres:
ul. Solec 85, lok. 33, III p.
00-382 Warszawa
ico/phone Kontakt:
ico/nip NIP: 521 100 1909

Partnerzy Forum Ekonomicznego:

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rowoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.