Strona główna Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 6-7 grudnia w Mikołajkach, odbędzie się dyskusja na temat współpracy transgranicznej.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów oraz kwestie spójności społeczno-gospodarczej stanowią jeden z ważniejszych aspektów integracji w ramach kontynentu europejskiego. Wyrównywaniu dysproporcji w poziomie rozwoju sprzyja współpraca transgraniczna poprzez wymianę wiedzy i wspólne projekty na rzecz wsparcia przedsiębiorczości. Uczestnicy panelu pt. Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój przedsiębiorczości i innowacji, która odbędzie się w ramach VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach zastanowią się w jaki sposób administracja publiczna, biznes i nauka mogą wesprzeć i sprzyjać rozpowszechnieniu innowacyjności oraz zmobilizować mieszkańców do uruchomienia działalności gospodarczej w szczególności takiej, która wykorzystuje innowacyjne rozwiązania oraz jakie doświadczenie w tym zakresie może przekazać swoim wschodnim sąsiadom Polska?Udział w debacie wezmą: Andriy Zablovskyy, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców Gabinetu Ministrów Ukrainy; Silvio Moritz, Dyrektor Generalny, ICU Investor Center Uckermark GmbH, Niemcy; Oleg Dubisz, Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Wojciech Kotowicz, Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Moderować dyskusję będzie rektor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka Igor Cependa.

Dyskusja odbędzie się w ramach projektu pt. Wsparcie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, który jest realizowany w ramach konkursu MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2021”.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.