Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Transport współdzielony a wykluczenie transportowe

Najnowsze informacje

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu dyskutowano na temat kwestii wykluczenia transportowego i wykorzystania transportu współdzielonego. W miarę jak tendencja do zamykania centrów aglomeracji dla prywatnego ruchu kołowego i ograniczania ruchu drogowego w miastach rośnie, transport współdzielony staje się coraz ważniejszym rozwiązaniem dla mieszkańców. Tą problematykę poruszano w dyskusji panelowej o tytule Transport współdzielony a wykluczenie transportowe która odbyła się drugiego dnia konferencji na ścieżce Zielona Transformacja.

Dyskusje moderował Paweł Bednarz – Redaktor Naczelny AutoElectroMoto.pl, a wzięli w niej udział Iwona Budych – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe; Adrian Furgalski – Prezes Zarządu ZDG TOR i Railway Business Forum; Marcel Klinowski – Wiceprezes Zarządu POLREGIO S.A.; Magdalena Mazur – Szefowa Zespołu ds. Polityk Publicznych w PL CZ HU SK z firmy Bolt; Mirosław Suchoń – Poseł na Sejm RP;  Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej.

Partnerem panelu był Bolt.

Jak trafnie zauważyła w dyskusji Magdalena Mazur, problem z transportem w gminach otaczających duże miasta można rozwiązać poprzez rozwijanie opcji transportu współdzielonego, co może przyczynić się do poprawy dostępności i mobilności. Jednak, aby ten cel osiągnąć, potrzebne są znaczące inwestycje, jak podkreślił  Adrian Fugalski, który dąży do zintegrowania firm transportu publicznego i uważa, że rząd powinien znaleźć więcej środków pieniężnych na ten cel. To kluczowy element w rozwiązaniu problemu transportowej nierówności.

Mirosław Suchoń zwrócił uwagę na trudności, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w branży transportowej, zwłaszcza w kontekście ograniczeń. Przy wsparciu ze strony rządu i samorządów, można by znaleźć rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom prowadzić działalność gospodarczą w sektorze transportu, jednocześnie poprawiając dostępność środków transportu dla mieszkańców obszarów podmiejskich i wiejskich. Marcel Klinowski nawiązując do tematu dyskusji powiedział, że transport publiczny musi być wszechstronny i dostępny w różnych regionach, a samorządy w większych miastach, takich jak Warszawa, powinny wspierać rozwój transportu publicznego w obszarach podmiejskich co pomaga w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Podzielając ten pogląd – Iwona Budych – dodała, że istnieją miejsca, gdzie tradycyjne połączenia autobusowe i kolejowe nie są możliwe. W takich sytuacjach ważne jest uświadamianie włodarzy gminnych, że istnieją dostępne środki finansowe na rozwijanie alternatywnych form transportu publicznego.

Na koniec dyskusji paneliści podsumowali dyskusje. W celu położenia kresu transportowej nierówności, konieczne jest podjęcie wspólnych działań na wielu frontach. To obejmuje inwestycje w rozwijanie transportu współdzielonego, integrowanie środków transportu publicznego, wspieranie przedsiębiorców w branży transportowej, rozwijanie infrastruktury transportowej w obszarach wiejskich i podmiejskich oraz edukację i informowanie samorządów o dostępnych źródłach finansowania. Jak podkreślali uczestnicy debaty w ten sposób można stworzyć bardziej zrównoważoną i dostępną sieć transportu publicznego, co może prowadzić do równomiernego rozwoju kraju i zniwelowania transportowej nierówności.

Skip to content