Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Forum Ochrony Zdrowia

O Forum Ochrony Zdrowia

Od ponad 12 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. Forum to przede wszystkim miejsce dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dane.

Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym. Pokłosie pandemii covid-19, napływająca fala uchodźców z Ukrainy jeszcze bardziej wzmacniają rolę platform wymiany doświadczeń wśród interesariuszy medycznych.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Założenia programowe

Skip to content