Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rozmowa z Angela F. Williams

Najnowsze informacje

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu miała miejsce rozmowa z Angelą F. Williams – Prezes i Dyrektor Generalną United Way Worldwide, USA. Rozmowę poprowadził Jakub Romaniuk –  Dyrektor Programowy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu miała miejsce rozmowa z Angelą F. Williams – Prezes i Dyrektor Generalną United Way Worldwide, USA. Rozmowę poprowadził Jakub Romaniuk –  Dyrektor Programowy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.United Way Worldwide jest największą na świecie organizacją non-profit finansowaną ze środków prywatnych. A. F. Williams była nominowana do listy Forbes’a 2021 wśród kobiet powyżej 50 roku życia tworzących zmiany społeczne na dużą skalę oraz wyróżniona nagrodą CEO Today Healthcare Award 2021.


Kreśląc swój dotychczasowy dorobek zawodowy Angela F. Williams wspomniała, ze jako córka pastora aktywnie zaangażowanego w walkę o prawa czarnoskórych obywateli USA, współdziałającego z M. L. Kingiem, wzrastała w atmosferze poczucia niesprawiedliwości z powodu panującej wówczas dyskryminacji rasowej w kraju.


Organizacja United Way, którą aktualnie kieruje A.F. Williams, została założona 145 lat temu. Obecnie zajmuje się wspieraniem zmarginalizowanych i wymagających wsparcia społeczności w kilkudziesięciu krajach świata, przede wszystkim w takich obszarach, jak ochrona zdrowia, edukacja, opieka nad dziećmi, a także rozwijanie mobilności ekonomicznej lokalnych społeczności poprzez działania, obejmujące rozwijanie przedsiębiorczości i kwalifikacji zawodowych osób.


Organizacja świadczy również pomoc humanitarną oraz pomoc w odbudowie i rekonstrukcji infrastruktury mieszkalnej i społecznej , zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych itp.
United Way reaguje również na potrzeby ofiar wojny w Ukrainie, m.in. przeznaczając 2 mln USD na pomoc uchodźcom, którzy masowo uciekli do krajów europejskich, na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, w tym umożliwienie dzieciom i młodzieży kontynuacji nauki w szkołach, na pomoc psychologiczną itp.


W wymiarze globalnym, United Way współpracuje z ok. 45.000 partnerami na obszarze 37 krajów, oferując swoje wsparcie   potrzebującym społecznościom lokalnym : mieszkania, dostęp do rynku pracy i edukacji, zapewnienia godnego życia, energii. Na te cele przeznacza  ok, 6 mld USD.  Pani Williams podczas rozmowy, wyraziła potrzebę większego zaangażowania w tematykę zmiany klimatycznej, rozwiązując problemy związane z zanieczyszczeniem lądów i oceanów, pustynnieniem terenów, a także zwiększenia roli kobiet w zarządzaniu, zarówno w sferze biznesu, jak i administracji.


United Way pod przywództwem A.F. Williams prezentuje w swojej pracy wyjątkowe podejście, oparte na orientacji na przyszłość i perspektywiczne potrzeby ludzi w przyszłości, czerpiąc przy tym z doświadczeń wynikających z różnorodności, kierując się też zasadą poszanowania człowieka. Kończąc rozmowę, Williams optymistycznie postrzega przyszłość, zwracając uwagę na wielką potrzebę inwestowania w nowe, młode pokolenie, które patrzy na świat w sposób nowatorski i pozytywny, nie zapominając o konieczności oglądu świata z pozycji moralnych, w przeciwieństwie do kryteriów czysto politycznych.

Skip to content