Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Równouprawnienie w samorządach. Współpraca Polski i Ukrainy

Najnowsze informacje

Podczas 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu w paśmie „Odbudowa Ukrainy” odbył się panel dyskusyjny o temacie: „Równouprawnienie w samorządach. Współpraca Polski i Ukrainy”. Partnerem panelu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

W panelu poruszono temat tego, że pełnoskalowa agresja Rosji przeciwko Ukrainie stała się punktem zwrotnym dla ukraińskich kobiet. Ruch kobiecy przyłączył się do obrony narodowej i przeciwdziałania agresorowi: kobiety bronią swojego kraju wraz z mężczyznami oraz zapewniają najpilniejsze potrzeby społeczeństwa. Efektywny udział kobiet w życiu społecznym z pewnością już wkrótce odegra ważną rolę w budowaniu powojennego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa ukraińskiego, a Polska może odegrać ważną rolę w tym procesie, przekazując doświadczenia wynikające ze zmian po wejściu Polski do Unii Europejskiej, której jedną z wartości jest poszanowanie różnorodności i zapewnienie równego traktowania.  

W trakcie panelu padły następujące pytania. Jakie szanse przed kobietami otwiera nowa rzeczywistość? Jak można wykorzystać doświadczenie kobiet w samorządach? A także jaką rolę może w tym odegrać Polska i doświadczenie Polek w samorządach. 

W panelu wzięli udział: Marzena Świeczak – Burmistrz Miasta Garwolin; Anna Komar – Prezeska Oddziału, Stowarzyszenie Kobiety w Centrum; Olena Kasianchuk – Przewodnicząca Rady Wiejskiej Litowiż; Iryna Grymak – Deputowana Lwowskiej Rady Obwodowej; Iryna Friz– Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy.  

Rozmowę poprowadziła Julia Vusenko – Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Inwestycji Wołyńskiej Rady Obwodowej.

Panelistki mówiły o tym, że wśród wielu pilnych intelektualnych i etycznych konieczności potrzebujemy zmodernizowanego, a może całkiem nowego spojrzenia na kobiece doświadczenie w samorządach. Panelistki dyskutowały o tym, jak kobietom, które stanęły w obliczu wojny, udało się znaleźć siłę, by dojść do siebie, generować nowe pomysły, prowadzić działalność lokalną i społeczną oraz jednoczyć ludzi. Poruszono również kwestie kierunków rozwoju, które przed kobietami otwiera nowa rzeczywistość.

Skip to content