Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Zróżnicowanie stóp inflacji w krajach UE a rynek pracy i wzrost gospodarczy – lekcje z pandemii COVID-19

Dlaczego niektóre kraje oparły się wzrostowi bezrobocia, podczas gdy w innych zaobserwowano znaczący jego wzrost? Od czego zależała względna skuteczność działań polityki osłonowej poszczególnych krajów? Która strategia była bardziej odpowiednia: ochrona miejsc pracy czy dbałość o stabilność cen? Ochrona zdrowia i życia poprzez głębokie zamknięcie gospodarki czy ochrona miejsc pracy i wzrostu gospodarczego? Czy któremuś krajowi udało się uniknąć rozpędzającej się inflacji? Które kraje lepiej poradziły sobie gospodarczo podczas pandemii?

Pandemia Covid-19 spowodowała wstrząs w światowej i europejskiej gospodarce. Poziom aktywności gospodarczej w całej UE obniżył się w 2020 r. o ponad 6 proc. Głębokość recesji była przy tym prawie dwa razy większa w gospodarkach tzw. starej Unii (UE-14: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy) niż w państwach EŚW-11 (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry).

Najgłębszą recesję (spadek PKB o 9–11 proc.) odnotowały trzy kraje śródziemnomorskie – Hiszpania, Grecja i Włochy. Najmniejszą – trzy kraje nordyckie, a także Luksemburg oraz Estonia, Litwa i Polska, gdzie spadek PKB nie przekroczył 3 proc. Natomiast Irlandia nie tylko nie zaznała recesji, ale wykazała w kryzysowym 2020 r. szybki wzrost gospodarczy (5,9 proc.). Skąd wynikało tak różne zachowanie gospodarek wobec początkowej fazy kryzysu pandemicznego? Dlaczego niektóre gospodarki okazały się odporne na kryzys podczas gdy inne doświadczyły go niezwykle mocno?

W drugim roku pandemii COVID-19 sytuacja ekonomiczna zaczęła się zmieniać.

Nastąpił powrót krajów unijnych na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł średnio w całej UE 5,4 proc., przy czym stopa wzrostu była wyższa od średniej w krajach EŚW-11, a niższa w UE-14. Dane za lata 2020–2021 pokazują również, że warunki pandemii spowodowały takie zjawiska jak recesja i spowolnienie gospodarcze oraz zmianę wielkości bezrobocia, jednak poszczególne gospodarki państw Unii Europejskiej w inny sposób zostały nimi dotknięte. Jak plasowała się na tle innych krajów Polska, dowiecie się tego Państwo z lektury V edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Premiera już 06 września 2022 roku. Zachęcamy do zakupu.

Zarejestruj się na Forum i zamów swój egzemplarz raportu!

Prześlij swoje zgłoszenie i poczekaj na link do Drugiego Etapu. Zaznacz opcję „Zamawiam Raport” i odbierz swoją kopię w pakiecie konferencyjnym w Karpaczu!

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Skip to content