Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stan obecny i trendy przyszłości

Wartość rynku leasingu w Europie Środkowo-Wschodniej systematycznie rosła w ostatnich latach, osiągając w 2019 r. wartość 63,6 mld EUR. W 2020 r. ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i związane z nią obostrzenia wartość portfela firm leasingowych zmniejszyła się jednak do 61,2 mld EUR.

Wartość rynku leasingu w Europie Środkowo-Wschodniej systematycznie rosła w ostatnich latach, osiągając w 2019 r. wartość 63,6 mld EUR. W 2020 r. ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i związane z nią obostrzenia wartość portfela firm leasingowych zmniejszyła się jednak do 61,2 mld EUR.

Pod względem wartości portfela firm leasingowych w całym regionie dominuje rynek polski (54,5–59,1 proc. wartości portfela krajów EŚW w latach 2016–2020). Spośród ośmiu dostępnych form finansowania przedsiębiorstw w większości państw EŚW (Chorwacja, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska) najczęściej wykorzystywany jest właśnie leasing. W pozostałych krajach byłego obozu socjalistycznego (za wyjątkiem Albanii) zajmuje on drugie miejsce wśród źródeł finansowania.

W opracowaniu oceniono znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach EŚW przez pryzmat skali tego finansowania.  Omówiono również kierunki wykorzystania leasingu do finansowania różnego typu aktywów. Eksperci zidentyfikowali także kluczowe trendy zmian w branży leasingowej obecnie i w najbliższych latach i ocenili potencjał wzrostu rynku leasingu w Polsce.  

Rynek leasingu podlega istotnym przeobrażeniom wynikającym z trendów stymulowanych przez:

  • zmiany technologiczne i regulacyjne (cyfryzacja i automatyzacja gospodarki; wzrost znaczenia technologii niskoemisyjnych, który przejawia się np. w rozwoju elektromobilności, a także w rosnącym zainteresowaniu gospodarką obiegu zamkniętego [GOZ]; wzrost znaczenia tzw. gospodarki współdzielenia czy coraz częstszej sprzedaży produktów w pakiecie z usługą [Product-as-a-Service – PaaS] w modelu abonamentowym, w tym z wykorzystaniem leasingu)
  • szoki zewnętrzne oraz uwarunkowania makroekonomiczne (skutki pandemii COVID-19, następstwa rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym przerwanie łańcuchów dostaw i dalsze zmiany w cyklach  produkcyjnych
  • sytuację makroekonomiczną, wynikającą częściowo ze wspomnianych szoków, polegającą na wzroście inflacji i stóp procentowych, a w konsekwencji także na rosnących kosztach kredytu, co ma istotny wpływ na inwestycje przedsiębiorstw

Czy trend zwiększania udziału leasingu w finansowaniu inwestycji utrzyma się? Tego dowiedzą się Państwo z lektury V edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Premiera już 06 września 2022 roku. Zachęcamy do zakupu.

Zarejestruj się na Forum i zamów swój egzemplarz raportu!

Prześlij swoje zgłoszenie i poczekaj na link do Drugiego Etapu. Zaznacz opcję „Zamawiam Raport” i odbierz swoją kopię w pakiecie konferencyjnym w Karpaczu!

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Skip to content