Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej

Polska jako największy rynek energetyczny Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez właściwą ocenę ryzyk geostrategicznych, uzyskała znaczącą przewagę strategiczną nad członkami tzw. starej UE, a w niej przede wszystkim Niemiec. Stało się tak dzięki rozwojowi infrastruktury dywersyfikującej kierunki importu gazu. Może to w efekcie końcowym przynieść zauważalny wzrost znaczenia Polski w regionie i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne części państw EŚW – uważają eksperci SGH.

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę część państw podjęła decyzje o wprowadzeniu sankcji ekonomicznych na import ropy naftowej, gazu i węgla z Rosji w celu osłabienia jej potencjału militarnego. Takie państwa, jak USA czy Kanada, dość szybko wprowadziły zakazy importowe na surowce energetyczne z tego kierunku dostaw. Niektóre państwa unijne nie przyjęły jednak tak daleko idących regulacji mimo wezwań Parlamentu Europejskiego. Wiele krajów EŚW, a szczególnie Polska, próbuje przekonać pozostałych członków UE do podjęcia takich działań. Brak jasnego komunikatu ze strony wszystkich państw Unii powoduje jednak zwiększone ryzyko dla całego sektora, skracając jednocześnie czas na ewentualne dostosowania przed zimą 2022/2023.

Jak i w jakim terminie można odejść od importu gazu z Rosji, aby zminimalizować negatywne skutki takich decyzji dla państw UE?

Z reguły wymienia się w tym zakresie dwa rodzaje działań: po stronie podażowej i po stronie popytowej. Zwiększenie podaży gazu innego niż rosyjski wymaga zwiększonego importu LNG (Niemcy chcą wydzierżawić cztery pływające terminale LNG, w tym dwa jeszcze w 2022 r.) oraz wzrostu wydobycia w krajach UE i w Norwegii. Wzrost będzie jednak trudny do osiągnięcia w krótkim terminie. Działania występujące po stronie popytowej to głównie krótkoterminowe zmiany behawioralne (np. zmniejszenie temperatury w ogrzewanych gazem budynkach) oraz średnio- i długoterminowe inwestycje trwale zmniejszające zapotrzebowanie na gaz, takie jak rozwój odnawialnych źródeł energii, inwestycje w termomodernizację budynków czy elektryfikację ciepłownictwa (pompy ciepła). Bardziej kontrowersyjne propozycje dotyczą zwiększonego wykorzystania węgla w energetyce (co już ma miejsce z uwagi na relacje cenowe) oraz przedłużenia funkcjonowania niektórych elektrowni jądrowych. Jak będą zmieniać się ceny gazu na Europejskim rynku, tego dowiecie się Państwo z lektury V edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Premiera już 06 września 2022 roku. Zachęcamy do zakupu.

Zarejestruj się na Forum i zamów swój egzemplarz raportu!

Prześlij swoje zgłoszenie i poczekaj na link do Drugiego Etapu. Zaznacz opcję „Zamawiam Raport” i odbierz swoją kopię w pakiecie konferencyjnym w Karpaczu!

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Skip to content