Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Innowacyjność i konkurencyjność sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej

Celem analizy jest ocena poziomu innowacyjności i konkurencyjności sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej w UE, w tym w Polsce, w międzynarodowym ujęciu porównawczym – obejmującym dwie duże gospodarki światowe: USA i Chiny.

Celem analizy jest ocena poziomu innowacyjności i konkurencyjności sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej w UE, w tym w Polsce oraz w międzynarodowym ujęciu porównawczym – obejmującym dwie duże gospodarki światowe: USA i Chiny.

Silny wzrost wydatków na zdrowie nastąpił we wszystkich analizowanych gospodarkach m.in. ze względu na tzw. wielkie wyzwania, jak starzenie się społeczeństwa; najwyższy poziom bieżących wydatków na ochronę zdrowia w relacji do PKB, i w przeliczeniu na jednego mieszkańca, występuje wciąż w USA, a następnie w całej UE.

Polska branża farmaceutyczna jest liderem pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w całym sektorze. Polskie przedsiębiorstwa wypadają mimo to raczej przeciętnie na tle unijnych podmiotów gospodarczych z uwagi na średni deklarowany budżet innowacji, który plasuje je wśród podmiotów z takich krajów jak Litwa, Czechy, Portugalia i Słowenia. Przepaść pod względem wydatków na innowacje dzieli zaś polskie przedsiębiorstwa od tych z Danii, Szwecji i Belgii.

W Polsce udział dużych przedsiębiorstw w zatrudnieniu ogółem w przemyśle farmaceutycznym w 2020 r. wyniósł 75,3 proc., podczas gdy odsetek małych i średnich przedsiębiorstw ukształtował się w tym przypadku na poziomie odpowiednio 5 proc. i 19,7 proc. Jak na tym tle wypadają inne kraje Unii Europejskiej? Czy strukturę występującą w Polsce można ocenić jako funkcyjną, czy też jest ona dysfunkcyjna? Zachęcamy do zakupu V raportu SGH i Forum Ekonomicznego, którego premiera odbędzie się 6 września!

Zarejestruj się na Forum i zamów swój egzemplarz raportu!

Prześlij swoje zgłoszenie i poczekaj na link do Drugiego Etapu. Zaznacz opcję „Zamawiam Raport” i odbierz swoją kopię w pakiecie konferencyjnym w Karpaczu!

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Skip to content