Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w trakcie i po pandemii COVID-19

Jakie są krótkookresowe skutki pandemii COVID-19 w gospodarce krajów EŚW? Jakie są wydatki krajów EŚW na walkę z pandemią oraz na dodatkową opiekę zdrowotną związaną z epidemią i jak na tle innych państw wypada Polska?

W tej części raportu przeanalizowano koniunkturę w dziewięciu gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier). Autorzy skupili się na koniunkturze w przemyśle przetwórczym, budownictwie i handlu.

Analiza zmian koniunktury wykazała, że kryzys COVID-19 był wydarzeniem bez precedensu dla całej EŚW. W wyniku pandemii wszystkie kraje regionu doświadczyły gwałtowanych zmian aktywności gospodarczej. Pod względem ogólnych wydatków Polska znalazła się pośrodku w grupie badanych krajów. W tym samym okresie jednak wydatki na opiekę zdrowotną były najniższe na tle całego badanego regionu, a wydatki na działania antykryzysowe w gospodarce wykroczyły nieco ponad średnią (5,8 proc. PKB wobec średnio 5,6 proc. PKB). Zmiany koniunktury w regionie były w znacznym stopniu zsynchronizowane z restrykcjami administracyjnymi ograniczającymi aktywność gospodarczą, które zostały przyjęte w większości krajów w tym samym czasie.  Jaki wpływ na rozwój sytuacji pandemicznej miała podjęta przez Polskę strategia przeciwdziałania skutkom pandemii?

Skutki polityki ochronnej i pandemii uderzały w różne części Europy w różną intensywnością. Największe spadki głównej zmiennej makroekonomicznej – PKB, miały miejsce w II kwartale 2020 r. W Unii Europejskiej wyniósł on ogółem 13,7 proc. r/r (wyrównany sezonowo). Jednak w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej poziom spadków był zauważalnie różny i największy był na Węgrzech (13 proc.), w Czechach (10,9 proc.), na Słowacji (10,1 proc.), w Rumunii (8,8 proc.), na Łotwie (8,7 proc.), w Bułgarii (7,9 proc.), w Polsce (7,8 proc.), w Estonii (6,0 proc.). Natomiast zdecydowanie najniższe spadki zostały zanotowane na Litwie (3,6 proc.).

Od III kw. 2020 r. do końca 2021 r. w zmianach PKB utrzymywała się tendencja wzrostowa. Tempo wzrostu było jednak zróżnicowane zarówno w czasie, jak i między krajami. Na koniec roku najwyższą stopę wzrostu realnego PKB (8,8 proc.) odnotowano w Estonii, a najniższą (1,2 proc.) na Słowacji. Dlaczego pomimo podobnych uwarunkowań geograficznych, historycznych i gospodarczych poszczególne gospodarki zachowały się zdecydowanie inaczej? Jakie lekcje należy wyciągnąć na przyszłość? Dowiecie się tego Państwo z lektury naszego opracowania V edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Premiera już 06 września 2022 roku. Kup już teraz!

Zarejestruj się na Forum i zamów swój egzemplarz raportu!

Prześlij swoje zgłoszenie i poczekaj na link do Drugiego Etapu. Zaznacz opcję „Zamawiam Raport” i odbierz swoją kopię w pakiecie konferencyjnym w Karpaczu!

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Skip to content