Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej

W którym kraju EŚW są najdroższe mieszkania? Jaka jest dostępność cenowa i kredytowa mieszkań? Jaka jest skala spadku dostępności kredytowej w krajach regionu?

Na koniec 2021 r. najdroższe były mieszkania w Czechach, a najtańsze w Bułgarii i na Węgrzech. W Polsce ceny nieruchomości oscylowały wokół regionalnej średniej. Na wewnętrznych rynkach państw EŚW obserwujemy dużą różnicę w cenach nieruchomości – największe w stolicy i dużych miastach a najmniejsze  w małych miejscowościach i regionach wiejskich.

W ostatnich latach przystępność cenowa mieszkań zdecydowanie zmalała. Relatywnie tańsze mieszkania można było kupić w Bułgarii, na Węgrzech i w państwach bałtyckich. Droższe zaś w Czechach, na Słowacji, w Słowenii, Rumunii i w Polsce, która w 2021 r. odznaczała się wskaźnikiem najbardziej zbliżonym do średniej regionalnej – za przeciętny roczny dochód rozporządzalny można było kupić 9,6 m2.

A jak zmieniła się i od czego była uzależniona dostępność finansowa mieszkań – nabywanych za gotówkę bądź z wykorzystaniem kredytu hipotecznego – w państwach EŚW? Jaki wpływ ma obecne zacieśnianie polityki pieniężnej na sytuacje rynku nieruchomości?

W ostatnich latach jedynie niektóre państwa EŚW zmieniały podejście do polityki pieniężnej. Można prognozować spadek dostępności mieszkań w krajach EŚW. Z ostatnich danych wynika, że w na skutek podniesienia stóp procentowych, spadek dostępności kredytowej mieszkań może wynieść ponad 50 proc. Najsilniej odczują to kraje z dominującym udziałem kredytów o zmiennym oprocentowaniu, zwłaszcza te spoza strefy euro, w których łączna skala wzrostu stóp referencyjnych banków centralnych będzie prawdopodobnie największa, czyli Czechy i Polska.

Jaka będzie przyszłość rynku mieszkaniowego w Europie Środkowo-Wschodniej? Jak na tle tych rynków będzie prezentować się Polska? Dowiecie się tego Państwo z lektury V raportu SGH i Forum Ekonomicznego, którego premiera odbędzie się 06.09. Zachęcamy do zakupu!

Zarejestruj się na Forum i zamów swój egzemplarz raportu!

Prześlij swoje zgłoszenie i poczekaj na link do Drugiego Etapu. Zaznacz opcję „Zamawiam Raport” i odbierz swoją kopię w pakiecie konferencyjnym w Karpaczu!

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Rejestracja

Skip to content