Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Podsumowanie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Forum Ekonomiczne

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą w tej części Europy przestrzenią spotkania, w której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee, a każdy z jego uczestników na swój własny sposób kreuje jego unikalny obraz. Międzynarodowy wymiar forum oraz fakt, że z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej zagranicznych gości  daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Frekwencja: trwa tendencja wzrostowa

Krynicę w tym roku (3-5 września) odwiedziło 5,5 tys. gości i przedstawicieli mediów z ponad 60 krajów. Forum tradycyjnie od niemal 30 lat tworzy przestrzeń dyskusji o sposobach radzenia sobie z zagrożeniami, które w dużej mierze są uniwersalne dla świata. W dyskusji o problemach regionu czy sprawach ważnych w skali globalnej potrzeba różnej optyki i woli poszukiwania kompromisu. Podczas sesji plenarnych i paneli XXIX Forum Ekonomicznego podejmowano tematykę bezpieczeństwa, między innymi w kontekście nowych zagrożeń związanych z wykorzystaniem w konfliktach najnowszych technologii, konkurencji gospodarczej, w tym szans polskiego biznesu w międzynarodowym wyścigu oraz  budowania przyszłości w oparciu o wspólne wartości. Pytanie o przyszłość było też wpisane w motto tegorocznego forum, a brzmiało ono: Europa jutra. Silna czyli jaka?

Najważniejsi gracze: władza, biznes, media

W tegorocznym Forum wzięli udział najważniejsi gracze świata polityki, biznesu i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także ludzie nauki i kultury. Wśród gości znaleźli się byli i aktualni premierzy, marszałkowie izb parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści oraz przedstawiciele najważniejszych, działających zarówno w regionie, jak i globalnie korporacji. XXIX Forum Ekonomiczne gościło przedstawicieli najważniejszych polskich władz państwowych: premiera Mateusz Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbietę Witek, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, wicepremierów Jarosława Gowina i Piotra Glińskiego oraz ministrów polskiego rządu. Wśród znamienitych gości zagranicznych trzeba wymienić Richarda Rasi, wicepremiera Słowacji, Lucę Jahiera, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (Włochy), Alexandru Petrescu, ministra komunikacji i społeczeństwa informacyjnego z Rumunii, Jarosława Narkiewicza, ministra transportu i komunikacji z Litwy, Talisa Linkaitsa, ministra transportu z Łotwy, Stjepana Mesica, prezydenta Chorwacji w latach 2000-2010, Pétera Szijjártó – ministra spraw zagranicznych i handlu z Węgier, Żeljkę Cvijanowić, prezydent Republiki Serbskiej, (Bośnia i Hercegowina), gen. Bena Hodgesa, honorowego przewodniczącego, Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej (CEPA), USA, gen. Roberta Spaldinga z Instytutu Hudsona w Waszyngtonie, USA, Marijanę Nikolovą, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej z Bułgarii, Virginijusa Sinkieviciusa, ministra gospodarki z Litwy i Christiana Cardonę, ministra gospodarki, inwestycji i małych przedsiębiorstw w rządzie Malty, Andrieja Iłłarionowa z CATO Institute (Waszyngton), Christosa Cabolisa, głównego ekonomistę Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (Szwajcaria), Petera Mathera, prezesa BP Europe (Wielka Brytania) i Jonathana Knotta, ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. Listę najważniejszych gości tegorocznego Forum tworzy kilkadziesiąt nazwisk w randze najwyższych urzędników państwowych.

Tradycyjnie ważnym elementem krynickiego spotkania jest Forum Regionów, w ramach którego podejmowane są tematy dotyczące sposobów poprawy działania samorządów, między innymi w aspekcie finansowym. Sprowadziło ono do Krynicy liczne grono przedstawicieli władz samorządowych, którzy debatowali o wyzwaniach, z którymi mierzą się w swoich „małych ojczyznach”.

O najważniejszych tematach gospodarczych w Krynicy dyskutowali przedstawiciele polskich i zagranicznych firm i instytucji o zasięgu regionalnym i globalnym. Wśród nich Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP, Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN SA, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, Henryk Baranowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron Polska Energia SA, Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Paweł Surówka, prezes Zarządu PZU SA, Damian Zapłata, członek zarządu Allegro, Steven Harman, wiceprezes Amazon w Europie, Robert Bednarski, dyrektor na Europę Środkowo–Wschodnią, Facebook,  Ash Kebriti, general manager CEE, Uber, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Dominika Bettman, prezeska zarządu Siemens Sp. z o.o., Mirosław Kowalik, prezes zarządu ENEA SA, Piotr Woźniak, prezes zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA, Ewa Wernerowicz, prezes zarządu, Vivus Finance, Marcin Chludziński, prezes zarządu, KGHM Polska Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, prezes zarządu  Grupy LOTOS, Tonny Bao, prezes Zarządu Huawei, Tomasz Czechowicz, prezes MCI, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Rafał Szafraniec, partner w KPMG, Marta Poślad,  dyrektorka ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Google, Tomasz Rogala, prezes PGG, Michał Potoczek, prezes zarządu, Operator Chmury Krajowej, i inni.

Po raz pierwszy tematyka bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji, została wyeksponowana w ramach odrębnej usystematyzowanej ścieżki – Forum Cyberbezpieczeństwa. W tej formule dyskutowano m. in. o wojnie informacyjnej, zagrożeniu fake news oraz mechanizmach rządzących współczesnymi mediami. Wśród panelistów forum byli obecni szefowie największych wydawnictw i korporacji obecnych na polskim rynku medialnym,  a w panelu o niezależności mediów wziął udział stojący na czele Österreichischer Rundfunk (austriacki publiczny nadawca radiowo–telewizyjny), Alexander Wrabetz .

Europa: jaka przyszłość

Europa jutra. Silna czyli jaka? – hasło przewodnie forum dotykało kwestii wspólnej przyszłości i jej wizji, bo trudno polemizować ze stwierdzeniem, że na fundamencie koncepcji europejskiej  wspólnoty zaczęły się pojawiać coraz poważniejsze pęknięcia, których najbardziej spektakularnym wyrazem jest wciąż Brexit. Podczas sesji plenarnych forum, którego dominantą tradycyjnie były Europa i „europejskość” w kompleksowym ujęciu, podjęte zostały tematy:

 • Europa jutra. Silna czyli jaka?
 • Polski biznes w zmieniającej się Europie. Pozycja-Strategie-Perspektywy
 • Europa w obliczu globalnej rywalizacji
 • Świat wspólnych wartości. Czy jeszcze istnieje?
 • Historia puka do naszych drzwi. Gospodarka i polityka
 • Jaką wartością jest dzisiaj bezpieczeństwo?

Współczesna Europa wydaje się być podatna na podziały i jest to trend, który – także w kontekście doraźnych korzyści wyborczych czy politycznych – wykorzystują ugrupowania budujące swoja siłę na populizmie czy podsycaniu uprzedzeń. Czy istnieje szansa na znalezienie wspólnych wartości dla tak zróżnicowanego dziś zarówno pod względem etnicznym, jak i politycznym kontynentu? Jakie wartości powinny stać się fundamentem dla Europy przyszłości? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano po trosze (w różnych ujęciach) podczas wszystkich sesji plenarnych forum.

 Obraz regionu: raport Instytutu Studiów Wschodnich i Szkoły Głównej Handlowej  

Raport zatytułowany Europa Środkowo- Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes został przygotowany przez grono znakomitych ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jego prezentacja odbyła się w samo południe pierwszego dnia forum. W tytułach jego 12 rozdziałów jak w soczewce odbijają się filary, na których od niemal trzydziestu lat Forum Ekonomiczne w Krynicy buduje swoją merytoryczną markę. Prezentację raportu zakończyły pytania z sali i dyskusja, w toku której naukowcy Szkoły Głównej Handlowej na czele z rektorem  uczelni, prof. Markiem Rockim wyjaśniali publiczności i dziennikarzom obecnym na sali wszelkie wymagające komentarza aspekty.
– Myślę, że czeka nas istotne spowolnienie, nie mamy tak daleko idących analiz, by stwierdzić, czy w Polsce będzie to recesja – mówił prof. Rocki. Wśród przyczyn spadku wymienione zostały m.in. amerykańsko-chińska wojna handlowa i spadek eksportu, szczególnie do Niemiec.

Projekt: Zdrowie

W ramach Forum Ochrony Zdrowia, które co roku stanowi jedną z budzących największe zainteresowanie ścieżek tematycznych krynickiego forum, odbyło się kilkanaście paneli tematycznych dotyczących m. in. poprawy jakości usług zdrowotnych, efektywności zarządzania w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu do najnowocześniejszych technologii medycznych, adaptacji innowacyjnych rozwiązań, priorytetów zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2019-2023 czy walki niedoborami kadrowymi  i przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym.

Podczas uroczystej gali zostały także rozdane nagrody dla zwycięzców Rankingu X Forum Ochrony Zdrowia, a w uroczystości  wziął udział Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Zwieńczeniem pierwszego dnia tej części forum była uroczysta gala wręczenia nagród w Rankingu Zdrowia. Ranking to jedyne tego typu w Polsce podsumowanie wyników firm związanych z ochroną zdrowia. Celem nagrody jest wskazanie najbardziej efektywnych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z sektora. Organizatorami rankingu są Instytut Studiów Wschodnich oraz Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia. Grono laureatów A.D. 2019 tworzą:

 • w kategorii Inwestror: Grupa LUX MED.
 • w kategorii Eksporter: Essity Poland
 • w kategorii Produkacja sprzętu i wyrobów medycznych: Synektik SA,
 • w kategorii Dystrybucja sprzętu: Medtronic Poland sp. z.o.o.,
 • w kategorii Szpitale i przychodnie: Beskidzkie Centrum Medyczne oraz Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka,
 • w kategorii Badania Kliniczne: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Lider Społecznej Odpowiedzialności: Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

W tym roku kapituła po raz pierwszy dokonała wyboru Lidera Innowacyjności  oraz Lidera Społecznej Odpowiedzialności decydując o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród w zakresie innowacyjności, a zostali nimi: Polpharma oraz Instytut Onkologii w Gliwicach.
W tym roku została także przyznana Nagroda Specjalna dla MSD. Galę uświetnił występ zespołu AUTENTIKOS.

Ranking jest projektem skierowanym do najlepszych firm z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, sektora o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki, należy on bowiem do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się w kraju. Jego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla rozwoju najnowszych technologii.

Człowiek Roku Forum Ekonomicznego

Decyzją Rady Programowej XXIX Forum Ekonomicznego – „Człowiekiem Roku” został Mateusz Morawiecki. Nagrodę wręczyła Premierowi RP – marszałek Sejmu, Elżbieta Witek.

–  W 2018 roku Polska pokazała lwi pazur, zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy biorą byka za rogi, którzy biorą ryzyko na siebie. To także nagroda dla nich – mówił premier odbierając nagrodę. Mateusz Morawicki doceniał walory Krynicy-Zdroju. Podkreślił, że z radością pojawia się na Forum Ekonomicznym, najbardziej cieszą go jednak ambitne plany polskich przedsiębiorców, którzy często  – właśnie w Krynicy – o nich mówią.

– Czternasty raz jestem na tym Forum Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne czternaście lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju gospodarczego, jak reprezentują państwa Europy Zachodniej – podkreślił Mateusz Morawiecki. Zdaniem premiera dzięki wizjonerskiemu podejściu polskich firm czekają nas kolejne lata rozwoju, które pozwolą z polepszenie statusu materialnego polskich rodzin.

– Niech te nasze skrzydła gospodarcze i społeczne zawiodą nas w piękną przyszłość gospodarczą. To nasz obowiązek, powołanie i cel. Dziękuję za docenienie polskiej gospodarki, przedsiębiorców i polskich pracowników – zakończył swoje przemówienie premier Morawiecki.

Nagrody przyznano także w trzech innych kategoriach. Tytułem Firmy Roku wyróżniono największy polski bank – PKO BP, a statuetkę odebrał prezes zarządu, Zbigniew Jagiełło. Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie Nagrodą Specjalną krynickiego forum, otrzymała stojąca na cele grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Podczas środowej gali wręczono także nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawaną twórcom i promotorom kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu. Jej laureatem został węgierski literaturoznawca i historyk kultury, prof. Csaba György Kiss.

To, co nas określa:  kultura

Goście, którzy przybyli na Sądecczyznę, aby wziąć udział w XXIX Forum Ekonomicznym, mogli sięgnąć do bogatej oferty kulturalnej. Koncerty, promocje książek, wystawy, warsztaty i  pokazy kulinarne wzbogaciły rzeczywistość trzech dni krynickiego forum i były wartościowym dopełnieniem merytorycznej części konferencji. W forum uczestniczył też uznany izraelski pisarz Jakow Szechter.

Goście forum mieli okazję obejrzeć 5 wystaw, wysłuchać 10 koncertów, w tym: AUKSO, Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy i Kasi Moś z zespołem, Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, Orkiestry Sił Zbrojnych Ukrainy, Trio Andrzeja Jagodzińskiego, zespołu Kerekes Band z Węgier. Mogli też wziąć udział w 7 wieczorach autorskich i 3 projekcjach filmowych.

Skip to content