Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Motywowanie pracowników na miarę XXI w.

Forum Ekonomiczne Forum Ekonomiczne 2020

Sukces każdego przedsiębiorstwa opiera się na zmotywowanych, zaangażowanych pracownikach, którzy dbają o jak najlepsze wykonywanie swoich zadań i obowiązków zleconych przez pracodawcę.  W trakcie pierwszego dnia Forum Ekonomicznego 2020 podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego we współpracy z Lidl Polska mieliśmy okazję usłyszeć odpowiedzi na pytania jak motywować pracowników i jakich narzędzi w tym celu używać. Głos zabrali zarówno przedstawiciele firm jak i rządu.

Obecne badania pokazują, że coraz większa liczba pracowników niedbale wykonuje swoje obowiązki i często ulega dekoncentracji w czasie pracy między innymi dzięki powszechnemu dostępowi do social media i innych materiałów dostępnych w internecie. Paneliści postarali się odpowiedzieć na pytanie, co robić by zatrzymać spadek produktywności i jaki system motywacyjny wybrać, aby zapewnić pełne zaangażowanie pracowników w powierzone zadania.

Dyskusję poprowadził Piotr WachowiakRektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie da się zaprzeczyć, iż motywowanie pracowników, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu jest niezwykle ważną kwestią. Są oni kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy, ponieważ tworzą wizerunek przedsiębiorstwa, budują i realizują strategię firmy oraz dysponują wiedzą. To czyni pracowników kapitałem przedsiębiorstwa. Prowadzący podkreślił, że preferuje używanie słowa kapitał ludzki a nie zasoby, ponieważ zasoby się wykorzystuje, zaś w kapitał inwestuje. Jak sprawić by pracownik zaangażował się w to co robi? Oczywiście powinien pracować zgodnie z kompetencjami i aspiracjami, a także mieć zapewnione odpowiednie warunki. Zapewnienie ich jest rolą managera, który powinien prezentować indywidualne podejście do każdego pracownika.

Co zatem motywuje pracowników? Jako pierwszy na to pytanie odpowiedział Stanisław SzwedSekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślił, że należy rozważyć nie tylko czynniki finansowe, ale także uświadomić pracownika, iż funkcjonowanie firmy zależy od jego wkładu. Motywować można zarówno pozytywnie jak i negatywnie, lecz ta pierwsza metoda przynosi lepsze skutki. Grupy pracowników wymagają indywidualnego podejścia, chociażby ze względu na różnice wieku, dlatego narzędzia motywacyjne muszą być dostosowywane do konkretnych osób.

Następny zabrał głos Włodzimierz WlaźlakCEO Lidl Polska. Motywacja zewnętrzna, czyli elementy finansowe, czyli godne wynagrodzenie to absolutna podstawa, jednak warto skupić się również na motywacji wewnętrznej pracowników. Istotna jest kultura organizacji w jakiej pracują. Składa się na nią szereg aspektów, między innymi praca w atmosferze obustronnego zaufania. Można ją budować poprzez wieloletnie powtarzalne procesy i realizowanie obietnic czy deklaracji. W przypadku Lidla takim elementem jest równościowa polityka płacowa. Podsumowując, pracownik musi być dobrze poinformowany o sytuacji przedsiębiorstwa i celu jego pracy, zaś kultura organizacji jest podstawą współpracy i motywowania pracowników.

Krzysztof InglotPrezes Zarządu Personnel Service S.A. dodał, iż XXI wiek to układanka składająca się z dwóch części: „przed” i „po” COVID-19. Duże firmy jak Microsoft przekonują pracowników, że są stworzeni by zmienić świat i to jest głównym elementem motywacyjnym, który został wystawiony na próbę w momencie wybuchu pandemii i zmian w hierarchii pracowniczych potrzeb. Istotne czynniki w tej chwili to zdolność firm i managerów do adaptacji nowych warunków i wyzwań. COVID-19 co chwilę zmienia nam otoczenie gospodarcze i podaż na rynku pracowników, więc nieustannie musimy wprowadzać zmiany. Priorytety ulegają zmianie – pracownicy funkcjonujący w modelu wahadłowym zwracają uwagę już nie tylko na kwestie finansowe, ale również na poczucie bezpieczeństwa i bliskość kulturową, co na przykład kieruje pracowników z Ukrainy do Polski zamiast do Niemiec. Firmy by motywować pracowników, będą musiały umieć zmieniać się z roku na rok i dostosowywać do nowych, aktualnych potrzeb.

Kryzys nauczył mnie tego, że najważniejsza jest kwestia stabilności i bezpieczeństwa – powiedział Wolfgang HennenCzłonek Zarządu Lidl Polska.

Pracownicy bali się o życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich. Kiedy udało się odnieść do tego poziomu, rozpoczęło się poszukiwanie sensu wykonywanych zadań. Zmotywowani pracownicy muszą czuć się potrzebni. Oczywiście istotnym czynnikiem jest odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie ludzi. Motywowanie pracowników powinno być procesem trwałym. Można to porównać do budowania tężyzny przez ćwiczenia fizyczne – jednorazowe wyjście na siłownię nie przyniesie istotnego efektu. By osiągnąć sukces, należy ustosunkować się do tych kwestii oraz robić to regularnie.

Piotr Wachowiak, podsumowując dyskusję, podkreślił wagę indywidualnego podejścia do pracownika oraz budowania sprzyjającej atmosfery. W obliczu zmieniającego się świata, a wraz z nim rynku, cały czas musimy się uczyć jak motywować.

Skip to content