Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Morza i oceany jako źródła energii odnawialnej

Najnowsze informacje

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu w paśmie Zielona Transformacja odbył się panel dyskusyjny o temacie: „Morza i oceany jako źródła energii odnawialnej”

Panel odbył się w formie rozmowy. Gościem specjalnym był Esa Nikunen Dyrektor Generalny Służb Ochrony Środowiska w Helsinkach. Rozmowę zaś poprowadziła Dorota Niedziółka Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

Partnerem panelu był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W panelu poruszono temat tego, że morza i oceany mają niezmierzony potencjał jako źródła czystej i ekologicznej energii – tzw. niebieskiej energii. Niebieska energia nie została jeszcze w pełni skomercjalizowana, jednak rozwiązania technologiczne z zakresu jej wykorzystania zasługują na więcej uwagi ze względu na opłacalność i długoterminowość. Głównymi korzyściami z czerpania energii z oceanów jest znikomy wpływ czerpania tej energii na bioróżnorodność akwenów, jej niezawodność – pływy i prądy morskie są w pełni przewidywalne oraz możliwość uzyskania większej ilości wytworzonej energii. 

Padły takie pytania jak: jaka jest przyszłość wykorzystania energii oceanicznej? Czy gdy myślimy „energia” to musi pojawiać się obraz wielkich hałd węgla, szybów ropy naftowej czy gazowych i czy można jeszcze zapobiec zbliżającej się katastrofie klimatycznej?

Rozmówcy wytłumaczyli na czym polega użycie niebieskiej energii i jak to wygląda w praktyce. Koncepcja niebieskiej energii – inaczej znanej jako moc osmotyczna – została opracowana po uświadomieniu sobie, że dzięki elektrochemii naukowcy mogą stworzyć ogniwo stężeniowe ze słoną wodą po jednej stronie i słodką wodą po drugiej, co skutkuje nowatorskim sposobem zasilania urządzeń.

Padło także pytanie: ale jak dokładnie ta metoda może generować energię? Mogliśmy w odpowiedzi dowiedzieć się, że wystarczy spojrzeć na wodę słodką i morską. Wyobraźmy sobie, że po jednej stronie zbiornika znajduje się woda słodka, a po drugiej woda morska. Jedyną rzeczą stojącą pomiędzy tymi dwoma zbiornikami jest półprzepuszczalna membrana, która przepuszcza tylko cząsteczki wody. Woda morska będzie naturalnie miała znacznie wyższe stężenie soli niż woda słodka, a ta duża różnica spowoduje, że cząsteczki ze strony wody słodkiej szybko przejdą na stronę wody morskiej. Powoduje to powstanie ciśnienia, które można przekształcić w energię elektryczną.

Skip to content