Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Misja

Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne i bezstronne.

Misja

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej Forum nie tylko nie straciło na znaczeniu, ale znalazło nową formułę i zyskało nową jakość pomostu między Wschodem i Zachodem. Forum Ekonomiczne to europejski głos w debacie nad sprawami Europy i świata. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak m.in. Le Monde i Le Soir, określiły je mianem „Davos Wschodu”.

Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum, Instytut organizuje specjalne konferencje poświęcone wybranym tematom i regionom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie: Europejski Kongres Samorządów, Forum Europa-Ukraina, Forum Przemysłowe, Forum Innowacji.

Instytut podjął także działania mające na celu kształcenie nowoczesnej, apolitycznej kadry funkcjonariuszy administracji publicznej, powołując Szkołę Forum Ekonomicznego. Uważamy bowiem, że efektywnie działająca administracja państwowa i samorządowa jest konieczna dla wprowadzania reform i szybkiego rozwoju w krajach przechodzących transformację. Projekt jest skierowany głównie do studentów i młodych działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji i samorządów lokalnych.

Program partnerski Forum – Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – jest spotkaniem młodych liderów z Europy, którzy dyskutują na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a także o roli młodego pokolenia w przemianach na kontynencie euroazjatyckim. Kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej jest bowiem jednym z podstawowych wyzwań młodego pokolenia UE.

Skip to content