Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Kardiolodzy podsumowali bieżący rok – debata Forum Ekonomicznego i „Rzeczpospolitej”

Forum Ochrony Zdrowia

Pięciu ekspertów, trzy kluczowe zmiany systemowe i dwie godziny żywej dyskusji – za nami debata „Cienie i blaski kardiologii 2017”. Specjaliści poruszyli zagadnienia dotyczące zredukowania liczby nielimitowanych świadczeń, wdrożonego programu KOS-zawał, zmian, które przyniosło wprowadzenie sieci szpitali oraz prognoz kardiologii na przyszłość.

1 grudnia w siedzibie Rzeczpospolitej gośćmi red. Marcina Piaseckiego byli: prof. dr hab. n. med Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, p.o. z-ca dyrektora ds. lecznictwa GCM Szpitala w Ochojcu, dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zarządzania w ochronie zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Michał Czarnuch, adwokat, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Jakub Szulc, dyrektor firmy EY. Uczestnicy podsumowali ostatnie zmiany systemowe, a zarazem ich konsekwencje w perspektywie lokalnej oraz krajowej.

Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja prof. Krystiana Wity, który w oparciu o bieżące analizy i statystyki ocenił gotowość placówek medycznych na zapowiadane zmiany systemowe. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wielkie wyzwania stojące przed polską kardiologią, których realizacja w świetle wprowadzonych oraz proponowanych zmian centralnych może być szczególnie trudna.

Średni wiek życia kobiet i mężczyzn plasuje Polskę na jednej z najniższych pozycji w Europie przy jednoczesnym wzroście umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, który oscyluje już w granicach 48-49 proc. przypadków. Bezpośrednie zagrożenie spotyka już 300 na 100 tys. mieszkańców. Dziwi więc fakt cięcia kosztów leczenia interwencyjnego, które o wiele skuteczniej redukuje śmiertelność wewnątrzszpitalną od leczenia zachowawczego  mówił prof. Wita.

Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o wyłączeniu kolejnych świadczeń kardiologicznych z procedur nielimitowanych, w tym właśnie niestabilnych chorób wieńcowych, wywołała duże kontrowersje. Zdaniem ekspertów to nieefektywny proces szukania oszczędności, który nie tylko naraża pacjentów na groźne konsekwencje zdrowotne, ale jest również nierentowny z punktu widzenia państwowego budżetu. Według Jakuba Szulca długofalowe konsekwencje podjętych rozporządzeń mogą przyczynić się do wzrostu śmiertelności oraz inwalidztwa wśród chorych.

Stara maksyma mówi, że lepiej zapobiegać, niż leczyć i tak samo jest w przypadku ostrych zawałów mięśnia sercowego. Zgodnie z nową polityką Narodowego Funduszu Zdrowia, która wyłącza niestabilne choroby wieńcowe z procedur nielimitowanych, pacjent z dusznicą bolesną trafi do kolejki, gdzie będzie musiał czekać na koronarografię. Niewykluczone jednak, że do tego czasu wróci do szpitala, ale już z zawałem serca  gorzko dodał prof. Adam Witkowski.

Krytycznie podsumowano również wdrożenie nowego produktu, jakim jest KOS-zawał. Choć zgromadzeni specjaliści docenili fakt, że został on ostatecznie kontraktowany, a sam kierunek holistycznego rozwoju oceniono jako dobry, zanegowano jednak efektywność programu oraz sposób jego skonstruowania. Na poparcie tezy przywołano przykład kilkuset kilometrowej odległości między miejscem leczenia interwencyjnego pacjenta a docelową placówką planowanej rehabilitacji kardiologicznej. Dr Jerzy Gryglewicz ujął się jednak za problematycznym świadczeniem, argumentując, że zauważalne uchybienia są wynikiem krótkiego czasu istnienia programu, a organizacja będzie jeszcze na bieżąco poprawiana.

Kolejnym programowym punktem piątkowej debaty była ocena ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali, w ramach której zakwalifikowane placówki otrzymają ryczałtowe finansowanie przez cztery lata. Choć zdaniem uczestników efektywniejsza byłaby analogiczna formuła dotycząca nie placówek, ale oddziałów, w ujęciu stricte kardiologicznym ostateczna wersja listy instytucji korzystnie wyróżniała się spośród pozostałych dziedzin. Samą inicjatywę oceniono jako ewolucyjną korektę, wskazując na konieczność stopniowania kolejnych kroków.

Debatę zakończyła ocena prognoz kardiologii na kolejne lata. Aby zapobiec erozji tej dynamicznie rozwijającej się przez wiele lat dziedziny, specjaliści zapowiedzieli konieczność podjęcia interwencji w postaci renegocjowania warunków taryfikacji świadczeń nielimitowanych oraz określenia spójnych i klarownych procedur oceny poprzez kryteria jakościowe. Jak podkreślał adwokat Michał Czarnuch, istotna jest przewidywalność kolejnych decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ-u, aby móc reagować na zmiany w sposób szybki i koherentny.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewelina Myłek, e-mail: [email protected] i Karolina Jakubiak, e-mail: [email protected], ELEVEN ZETT Productions

Skip to content