Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Jakość w ochronie zdrowia będzie priorytetem

Forum Ekonomiczne XXX Forum Ekonomiczne

Mamy świetnych specjalistów na najwyższym światowym poziomie, jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt, brakuje nam natomiast kultury organizacyjnej – mówił Adam Niedzielski podczas pierwszej sesji Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu 7 września br. 

Debata „Jak zbudować skuteczny system monitorowania jakości w ochronie zdrowia?” była poświęcona projektowi ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta podkreślał, że wejście w życie tej ustawy będzie krokiem milowym dla polskiego systemu ochrony zdrowia i pacjentów szukających w nim pomocy. 

Kwiatek do kożucha 

Jarosław J. Fedorowski prezes Polskiej Federacji Szpitali zwrócił uwagę, że ustawa koncentruje się tylko na szpitalach,  a nie na całym systemie ochrony zdrowia. Jego zastrzeżenia budzi akredytowanie i jednoczesne autoryzowanie szpitali przez płatnika, czyli NFZ. – To powinno być procesem realizowanym przez niezależną komisję akredytacyjną. Mamy przecież dobre międzynarodowe instytucje, które mogłyby się tym zajmować- postulował. Minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział mu, że ten postulat nie będzie uwzględniony, bo przedłużałby tylko stan obecny, w którym jakość funkcjonuje na obrzeżach systemu ochrony zdrowia i jest traktowana jako kwiatek do kożucha. – Przenosząc ocenę jakości w obszar działań NFZ chcemy, aby stała się obiektem rozliczeniowym- podkreślił.

Zbiórka danych 

Prof. Maciej Maciejczyk szef Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zwracał uwagę na to, że ocena szpitali wymaga dobrego zdefiniowania i zbieranych danych. Szpitale uczestniczące w krajowej sieci onkologicznej miały możliwość się tego nauczyć. Filip Nowak, prezes NFZ  zapewniał, że Fundusz jest gotowy do tego zadania. – Już dziś widzimy, w których oddziałach zachowawczych pacjent przebywa dłużej niż w innych lub które oddziały zabiegowe wykonują mniej procedur-  wyliczał. Adam Niedzielski zapowiedział, że po konsultacjach zostaną przedstawione konkretne rozporządzenia do ustawy. Ocena będzie odbywać się w oparciu o 3 zestawy wskaźników: 10 parametrów klinicznych, 10 odnoszących się do perspektywy pacjenta i 10 związanych z jakością zarządzania. – Po pewnym okresie funkcjonowania ustawy wyznaczymy standardy dla tych parametrów – zapowiedział. 

Perspektywa pacjenta 

Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci  zwróciła uwagę, że  aby zagwarantować komfort leczonym, warto zaprosić organizacje pacjenckie do tworzenia narzędzi, które będą go oceniać. – Nie mogą to być tylko ankiety internetowe, bo nie wszyscy mogą z tego korzystać, ale również takie na papierze. Trzeba też umożliwić odniesienie się świadczeniodawcom do ocen pacjentów i dać możliwość wypełniającym ankiety do skomentowania tych odniesień- tak, by narzędzie to było w pewnym sensie interaktywne – proponowała. Dodała, że pacjenci powinni też brać udział w tworzeniu standardów. Jej zdaniem, ustawa musi objąć również opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną. 

Początek drogi 

Adam Niedzielski zapowiedział, że ustawa jest początkiem drogi i ma pełnić rolę drogowskazu, bo praca nad jakością ma charakter ciągły.  – Wprowadzamy nowoczesne narzędzia Fundusz Kompensacyjny i oczekiwany przez środowisko medyczne system non-fault, kulturę pomiaru oraz rejestry. Zaczynamy od szpitali, bo to one pochłaniają połowę środków na świadczenia zdrowotne wyjaśnił. Zapewnił, ze pacjenci zostaną zaproszeni do tworzenia standardów. 

Autor: Anna Jackowska, cowzdrowiu.pl

Skip to content