Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Innowacyjny sektor rolno-spożywczy dla bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony klimatu- cz. II

Najnowsze informacje

Dyskusję w ramach panelu ” Innowacyjny sektor rolno-spożywczy dla bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony klimatu” w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, poprowadził Roman Sobiecki (Prorektor ds. Rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).  Udział wzięli: Vladimir Bolea, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, Mołdawia), Robert Telus (Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Dr Agata Kruszec (Sustainability Lead, McDonald’s), Grzegorz Kądzielawski (Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty).

Partnerem panelu był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Panel rozpoczęto tezą, iż rolnictwo wykorzystuje już jedną trzecią światowych gruntów rolnych, odpowiada za co najmniej 70% całości zużywanej wody na planecie i generuje dużą część wszystkich globalnych emisji, które przyczyniają się do zmian klimatycznych.  Zatem jak w zrównoważony sposób wyżywić rosnącą populację świata?. Czym jest agroekologiczne podejście do produkcji żywności, a czym rolnictwo w obiegu zamkniętym?. Jak produkować pełnowartościową żywność i zapewniać do niej dostęp bez negatywnego wpływu na środowisko?

Zdaniem  Ministra Bolea ludzie mogą żyć bez elektryczności, bez Internetu, bez wielu rzeczy, ale nikt nie może żyć bez jedzenia. W tym kontekście moderator zapytał go, w jakim kierunku powinniśmy rozwijać rolnictwo, aby zmniejszyć liczbę głodujących ludzi? Minister Bolea wspomniał, że tylko poprzez współpracę możemy rozwijać rolnictwo, w tym małe kraje o większym potencjale. Minister Telus dodał, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejszą sprawą i zgodził się z pomysłem przedstawionym przez ministra Bolea.

Wspomniał również, że bardzo ważne jest, aby państwo wspierało lokalnych producentów,  poprzez wprowadzanie ich produktów do sieciówek. Grzegorz Kadzielawski dodał, że Grupa Azoty w ostatnim czasie zwraca szczególną uwagę na nowe technologie i sztuczną inteligencję, aby ułatwić pracę rolnikom i dodał, że musimy skupić się na innowacyjnym rolnictwie.

W trakcie dyskusji Agata Kruszec mówiła o innowacjach, wskazywała na bezwzględną konieczność skracania łańcuchów dostaw i współpracy z lokalnymi producentami.
W dalszej części dyskusji  moderator poprosił uczestników o zaprezentowanie się w kontekście barier, które nie pozwalają na rozwiązanie problemów bezpieczeństwa żywnościowego.

Minister Bolea wyjaśnił ten temat, mówiąc, że jeśli chcemy, aby drobni rolnicy się rozwijali, należy ułatwić im dostęp do sieci rynkowych, w których lokalny producent może bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. Jednocześnie dodał, że musimy mieć edukację żywieniową, aby nie kupować nadmiaru produktów  a potem je  wyrzucać. Żywność musi być wykorzystywana w rozsądny sposób. Minister Telus dodał, że edukacja żywieniowa powinna rozpocząć się już na etapie szkolnym.

Na zakończenie dyskusji Grzegorz Kądzielawski wspomniał, że konieczne jest uregulowanie prawodawstwa na poziomie europejskim, działając zgodnie z zasadą „konkurujemy, ale współpracujemy”.

Skip to content