Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” – spotkanie autorskie z redaktorem naukowym Profesorem Marcinem Solarzem

VIII Europejski Kongres Samorządów

W trakcie VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach odbędzie się prezentacja pięknie ilustrowanego atlasu geograficzno-politycznego, nowoczesnej publikacji, ukazującej Polskę na ponad tysiącu kolorowych map i wykresów oraz diagramów na początku lat 20. XXI wieku.

Atlas podejmuje tematy związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną, historią, społeczeństwem, kulturą i gospodarką. Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów: Polska w przestrzeni i czasie; Granice, terytorium, pamięć; Rozwój; Państwo i polityka; Nazewnictwo geograficzne; Polacy za granicą, mniejszości w Polsce; Polska soft power; Tempus calamitatum.

Innowacyjne mapy pozwalają poznać proces kształtowania się granic Polski w XX wieku, bilans ostatniej dekady rozwoju ojczyzny na tle państw europejskich, polskie miejsca na Marsie, osiągnięcia wybitnych sportowców czy prześledzić zmiany wywołane wojną rosyjsko-ukraińską. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych współczesną Polską i jej miejscem w świecie. Opisy merytoryczne przygotowano po polsku i po angielsku, dzięki czemu Atlas ma szansę przybliżyć Rzeczpospolitą cudzoziemcom.

Publikacja „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022” pod red. Marcina Wojciecha Solarza to efekt projektu edukacyjnego prowadzonego od 2020 roku w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Biura Programu „Niepodległa”. Atlasowi towarzyszą m.in. scenariusze lekcji dostępne na stronie atlas2022.uw.edu.pl. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Zapraszamy serdecznie na prezentację dzieła niepowtarzalnego, dzieła, które będzie w stanie zaskoczyć nawet największych znawców Polski oraz jej miejsca w świecie!

Skip to content