Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Generacja Z na rynku pracy wyzwania i wpływ nowego pokolenia relacja z konferencji Smart Youth

Najnowsze informacje

Co drugi (46%) reprezentant pokolenia Z regularnie mierzy się ze stresem i lękiem w miejscu pracy. Tak wynika z globalnego badania Deloitte 2023 Gen Z and Millennial Survey1. Jednocześnie, większość ankietowanych „Zetek” odpowiada na służbowe wiadomości poza godzinami pracy. O tym w jaki sposób wprowadzać młode pokolenia na rynek pracy dyskutowali eksperci w środę 24 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas konferencji naukowej Smart Youth. Dowiedz się więcej, jak zadbać o miejsce pracy, które połączy różne pokolenia.

Generacja Z tworzą ludzie urodzeni po 1995 roku. Ich edukacja i późniejsze wejście na rynek pracy zbiegło się w czasie z dynamicznym rozwojem sieci, wybuchem pandemii Covid 19 i przyspieszoną cyfryzacją procesów w wielu branżach. Wychowani w erze Internetu młodzi dorośli zaliczają czasami trudny start w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Nastrojom wśród pokolenia Z oraz wśród ich pracodawców poświęcony jest raport przygotowany przez fundację Big Bang, analizujący postawy „Zetek” na rynku pracy. Środowa konferencja Smart Youth była doskonałą okazją do zaprezentowania wstępnych wniosków badaczy, o których opowiedziała Agata Smolak, prezeska fundacji.- Nowe technologie są zarówno zbawieniem, jak i obciążeniem najmłodszej generacji. Z jednej strony obserwujemy elastyczność i zdolność adaptowania się do zmian wśród przedstawicieli pokolenia. Z drugiej jednak strony zauważamy także zmęczenie i rozdrażnienie stałym poczuciem przebodźcowania. Więcej wniosków przeczytają Państwo w naszym raporcie, którego wstępne założenia przedstawimy w Czerwcu br. oraz na XXXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu – wyjaśnia Agata Smolak, prezeska fundacji Big Bang.

Zrozumieć pokolenie Z

Podczas konferencji Smart Youth głos zabrali także sami zainteresowani, czyli przedstawiciele „Zetek”. W panelu poprowadzonym przez Martę Ekner, członkini Młodzi@Forum i prezeskę Studenckiego Koła Naukowego Dynamicznego Zarządzania, omówiono charakterystykę generacji Z. Eksperci: dr hab. Mateusz Juchniewicz (SGH), Robert Strelau (SGH), Barbara Halska (nauczycielka/Cyfrowy Dialog), Paweł Kościński (absolwent SGH) i Iwona Brzózka-Złotnicka (Cyfrowy Dialog) dyskutowali o różnicach międzypokoleniowych na rynku pracy oraz o motywacjach i wyzwaniach dla „Zetek”.- Pokolenie Z to pierwsza grupa dorastających w pełni scyfryzowanym społeczeństwie, co ma duże znaczenie dla pracodawców pod kątem tworzenia stanowisk oraz środowiska pracy. Młodzi ludzie przede wszystkim chcą czuć sens i cel tego, co robią. Nasi rówieśnicy chcą mieć pozytywny wpływ na swoje otoczenie, środowisko – dodaje Marta Ekner.

Szlifowanie talentów generacji Z

W kolejnym panelu, poprowadzonym przez Bożenę Herisz (Talent Development Expert), zebrane ekspertki porozmawiały o rekrutacyjnych wyzwaniach związanych z zatrudnianiem najmłodszego pokolenia. Katarzyna Samochocka (Alot XPLUS), Aleksandra Woźniak (Edukatorka), Magdalena Giryn (Talent Chase), Marta Michalska (Menadżerka PR i ds. Komunikacji) podzieliły się swoimi

doświadczeniami na temat onboardingu i retencji pracowników z pokolenia Z. Temat kształtowania kadr wrócił także w następnej dyskusji panelowej dotyczącej nowych technologii w edukacji i szkoleniach.

W rozmowie poprowadzonej przez Agatę Smolak, eksperci skupili się na adaptacji sztucznej inteligencji, technologii AR i VR w miejscu pracy. Gamifikacja, grywalizacja czy interaktywne szkolenia to klucz do urozmaicenia pracy pokolenia Z. W panelu wzięli udział: Dominika Bucholc (Campus AI), Andrzej Horoch (ConnectedRealities.eu), Jerzy Potocki (Designation Imagination) oraz Przemysław Budnicki (PGI Development).

Rola GenZ w kształtowaniu przyszłych miejsc pracy

W ostatniej dyskusji, moderowanej przez Aleksandra Arabadzicia (Akademia Kadr RP) uczestnicy panelu skupili się na współpracy szkolnictwa wyższego i biznesu. Eksperci wskazali rolę, jaką pełnią uczelnie wyższe w agregowaniu i przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom. W żywej dyskusji wzięli udział: dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech (SGH), dr Piotr Kosiak (Collegium Civitas), Michał Kanownik (Związek Cyfrowa Polska) oraz Jerzy Brodzikowski (CIC Polska).- Wykorzystanie elastyczności i talentów generacji Z stanowi wyzwanie zarówno dla biznesu, jak i dla szkolnictwa wyższego. Wchodzące na rynek pracy „Zetki” wkrótce zdeterminują nie tylko styl pracy, ale także kierunek nauczania. Dlatego zadaniem starszych pokoleń jest przygotowanie się do tego procesu i zaproszenie GenZ do współpracy przy transformacji technologicznej a nie pouczanie. –podsumowuje Aleksander Arabadźić, Prezes Fundacji Akademia Kadr RP.

O Konferencji Smart Youth:

Konferencja SMART youth ma na celu kompleksowe podejście do tematyki wprowadzania Generacji Z na rynek pracy, oferując szerokie spektrum perspektyw – od teoretycznych po bardzo praktyczne. Umożliwi uczestnikom zgłębienie wiedzy na temat charakterystyki pokoleniowej, wyzwań związanych z integracją na rynku pracy, a także rozważenie nowych modeli pracy i technologii, które najlepiej odpowiadają na potrzeby i możliwości tego pokolenia.

Organizator wydarzenia była Fundacja BigBang oraz Studenckie Koło NaukoweDynamicznego Zarządzania SGH.

Partner wykonawczy: Akademia Kadr RP

Partnerzy merytoryczni: Związek Cyfrowa Polska, Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Projekt finansowany ze środkow Funduszu Norweskiego i EOG Kontakt: Agata Smolak | Fundacja Big Bang | [email protected] Media: Aleksander Arabadźić [email protected] | +48 505 391 145

Skip to content